Benieuwd naar ons cookie beleid? X
 • Dé typecursus voor het MBO

  Dé typecursus voor het MBO

  TypeWorld XL is dé methode om te leren typen.

  TypeWorld XL is een uitdagende online typecursus voor jongeren en volwassenen. Cursisten leren met tien vingers blind typen en ze ontvangen een certificaat als afsluiting van de cursus. TypeWorld XL is zeer interactief, volledig online én heeft een unieke begeleidermodule.

   

  TypeWorld XL is als game opgezet. Het is een wereld met eilanden waarop dorpen met oefeningen en games staan. Omdat TypeWorld XL een online typecursus is, kan de cursist zowel in de les als thuis oefenen.

   

  Vier goede redenen om voor TypeWorld XL te kiezen:

  • In gamevorm
  • Uitdagend
  • Cursist verzamelt souvenirs van bezochte eilanden
  • Overal oefenen via internet

  Een kijkje nemen

  Wilt u TypeWorld XL zien? Ga naar www.typeworld.nl voor een eerste indruk. Via ‘neem een kijkje’ verschijnt de demo-versie. Daarin zijn alle oefeningen in de dorpen op het eerste eiland te maken.

   
 • Leren typen met TypeWorld XL

  Leren typen met TypeWorld XL

  Eilanden

  TypeWorld XL bestaat uit 20 blokken (eilanden). Elk eiland bestaat uit een aantal dorpen die met wegen verbonden zijn. In het eerste dorp van elk eiland wordt in een instructiefilm getoond wat er gedaan moet worden en vooral hóe iets gedaan moet worden. In de andere dorpen moeten er oefeningen worden gemaakt.

   

  Testen

  Aan het eind van elk eiland is er een test. Die moet goed worden afgerond om naar een volgend eiland te kunnen.

   

  Instructiefilms

  Motiveren is belangrijk als iemand leert blind typen. TypeWorld XL helpt daarbij. Met instructiefilms informeert Janneke de cursisten en laat ze de juiste vingerzetting zien.

   

  Oefenen

  Voor een groot deel kan het oefenen zelfstandig (thuis) gedaan worden. Omdat TypeWorld XL via internet werkt, is het overal te gebruiken. Dat is makkelijk, want voor het aanleren van een goede typevaardigheid moet een cursist regelmatig oefenen. Om het oefenen leuk te houden, kan een cursist ook anderen uitdagen voor een kleine typewedstrijd.

   

  Einddoel

  Het programma werkt standaard toe naar een eindresultaat van 130 aanslagen per minuut, waarbij een nauwkeurigheid van 99% moet worden gehaald. De docent kan dat naar boven of beneden aanpassen. Gemiddeld heeft een cursist zo’n 20-40 uur nodig om het hele programma door te werken.


  Duur van de cursus

  Het aanleren van typevaardigheid kan het best in korte tijd plaatsvinden. In de praktijk blijkt dat er voor het aanleren van een goede typevaardigheid zo’n 20 – 40 uur oefening nodig is. De volgende mogelijkheden geven een beeld van de wekelijkse belasting en de cursusduur:

   

  • 20 weken, per week 1 eiland
   • Wekelijks 4 x 20-30 minuten oefenen.
  • 15 weken, per week 1,5 eiland
   • Wekelijks 5 x 20-30 minuten oefenen.
  • 10 weken, per week 2 eilanden
   • Wekelijks 6 x 20-30 minuten oefenen.


  Eisen hardware

  TypeWorld XL werkt in een Flash-omgeving en kan gebruikt worden op alle systemen die Flash ondersteunen, zoals een vaste computer, een laptop, een Mac of een Chrome Book. Er is altijd internetverbinding nodig.

   

  Begin 2018 zal TypeWorld XL ook beschikbaar zijn in HTML5. TypeWorld XL is dan volledig device- en browseronafhankelijk.   
 • Dyslexie geschikt

  Dyslexie geschikt

  TypeWorld XL is zeer geschikt voor cursisten met dyslexie. In het programma wordt er op de volgende manieren rekening mee gehouden: 
  • De cursist kan zelf een lettertype kiezen dat voor hem prettig is: 
  • Het scherm met de oefening kan vergroot worden weergegeven:
  • Bij de LETTER en LETTERS oefeningen kunnen de letters uitgesproken worden:
  • De letter die getypt moet worden heeft een afwijkende kleur en is onderstreept:
  • Alle letters zijn afwijkend van elkaar, ook als ze gespiegeld of gedraaid worden.
  • De cursist typt letter voor letter en krijgt direct terugkoppeling bij fouten. 
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van teksten op papier. De cursist hoeft dus niet te ‘schakelen’ tussen beeldscherm en papier. Dit geeft meer rust en overzicht.
  • In TypeWorld XL kan het einddoel per cursist aangepast worden. De docent kan het einddoel verlagen als een cursist er moeilijker doorheen komt.
 • Begeleiding

  Begeleiding

  Met of zonder begeleiding leren typen
  Onderzoek wijst uit dat een goede begeleiding belangrijk is voor de voortgang en de resultaten van de cursisten. De eindscore van cursisten met persoonlijke of online begeleiding is gemiddeld 15% hoger. 

  TypeWorld XL is op drie manieren beschikbaar:
  • Persoonlijke begeleiding, via school of opleidingsinstituut
  • Online begeleiding, per mail door een gekwalificeerde docent
  • Zonder begeleiding
  Persoonlijke begeleiding, via school of opleidingsinstituut

  Een typecursus met persoonlijke begeleiding verloopt altijd via een school of opleidingsinstituut. Meestal is er wekelijks of tweewekelijks contact. De docent/begeleider ziet de cursist, heeft persoonlijk contact, bepaalt en controleert het huiswerk, stuurt bij waar dat nodig is, let op de typehouding, de vingerzetting, controleert of er blind getypt wordt enzovoort. En… de begeleider stimuleert de cursisten!

  Licenties voor TypeWorld XL (met persoonlijke begeleiding) kunnen op twee manieren besteld worden:

  • De docent bestelt de licenties per vijf vanuit de TypeWorld Manager. Docent koppelt de licentie aan een cursist. Kosten liggen bij de school.
  • De cursist bestelt zelf een licentie (via de boekenlijst of via www.typeworld.nl). De cursist activeert de licentie en heeft daarbij een koppelcode nodig die door de school verstrekt moet worden aan de cursist. Kosten liggen bij de cursist.
  Online begeleiding, per mail door een gekwalificeerde docent

  Bij online begeleiding mailt de cursist via een intern mailsysteem met een gekwalificeerde docent. De docent is beschikbaar voor vragen, houdt de vorderingen in de gaten, stimuleert en stuurt bij waar dat nodig is. De responstijd is gemiddeld 2 uur (op alle werk- en zaterdagen tussen 7 uur ’s morgens en 7 uur ’s avonds).

  Een licentie voor TypeWorld XL (online begeleiding), kan besteld worden via www.typeworld.nl. Klik onder XL op de knop bestellen.

  Zonder begeleiding

  Als er geen begeleiding is, moet een cursist het programma zelfstandig doorwerken. Discipline en doorzettingsvermogen zijn belangrijk om alles goed door te werken. Er is geen externe begeleiding, correctie of stimulans.

  Een licentie voor TypeWorld XL (zonder begeleiding), kan besteld worden via www.typeworld.nl. Klik onder XL op de knop bestellen.


 • Typediploma

  Typediploma

  Cursisten die TypeWorld XL met goed gevolg doorlopen, ontvangen een TypeWorld certificaat met daarop de behaalde snelheid en nauwkeurigheid. Daarnaast kunnen ze met TypeWorld XL als voorbereiding een typediploma behalen via de VSLM of via het ECDL.

   

   

  Typediploma VSLM

   

  De VSLM, de vereniging van leraren in secretariële en administratieve vakken, neemt branche-erkende examens af in computertypen en tekstverwerken. Daarnaast is de VSLM een vereniging voor docenten die vakkennis en ervaringen willen uitwisselen.

   

  Via de VSLM kan een erkend typediploma behaald worden. Examens worden groepsgewijs afgenomen en staan onder toezicht van een gecommitteerde. Individuen kunnen niet aan een VSLM-examen deelnemen. Kijk voor informatie en aanmelding op www.vslm.nl.

   

   

  Typediploma ECDL

   

  Het ECDL (European Computer Driving Licence, Europees Computer Rijbewijs) levert toetsen, examens en certificaten in digitale vaardigheden.

   

  Het ECDL neemt examens voor typevaardigheid af. De norm voor het primair onderwijs is minimaal 100 aanslagen per minuut. Vanaf het middelbaar onderwijs is dat 130 aanslagen per minuut.

   

  Examens worden individueel afgenomen. Aanmelding en afname vindt plaats via internet. Kijk voor informatie op www.typecertificaat.nl.


 • Speciaal voor (type)scholen

  Speciaal voor (type)scholen

  Voor degenen die een typecursus met TypeWorld XL aanbieden, hebben we een aantal interessante mogelijkheden. Hieronder staan ze in het kort beschreven.

   

   

  TypeWorld Manager

   

  Voor scholen en opleidingsinstituten die TypeWorld XL met persoonlijke begeleiding aanbieden, is er de TypeWorld XL Manager. De manager biedt de begeleider belangrijke en onmisbare ondersteuning.

   

  In de manageromgeving kan de begeleider onder andere: 

  • Licenties bestellen.
  • Gebruikersnamen en wachtwoorden aanmaken.
  • Berichten sturen naar cursisten.
  • Vorderingen en resultaten van cursisten bekijken.
  • Eigen teksten toevoegen voor extra oefening.

   

  Via de manager kan de begeleider per cursist differentiëren: zwakke cursisten een lager einddoel geven en cursisten die er makkelijk doorheen gaan, extra uitdagen. Dit kan door het einddoel voor snelheid en nauwkeurigheid naar boven of beneden bij te stellen. TypeWorld is daarin uniek; het kan aan de mogelijkheden van een cursist aangepast worden.

   

  De begeleider kan ook een automatische rapportage van tussentijdse resultaten naar cursisten mailen. De automatische rapportage bevat de resultaten van de testen en het aantal minuten dat is geoefend.

   

   

  Docentenhandleiding

   

  Voor begeleiders is een docentenhandleiding beschikbaar met tips voor de organisatie van typelessen, achtergrondinformatie, lesideeën en dergelijke. De handleiding is digitaal te vinden in de TypeWorld XL Manager.

   

   

  Eigen logo in TypeWorld

   

  In het programma kan uw (bedrijfs)logo worden getoond. Het logo wordt rechts onder in beeld weergegeven, bijvoorbeeld zoals in de afbeelding hieronder:

   

  Als u dit bestelt, nemen wij contact met u op over de aanlevering van het logo. Wij maken het logo voor al uw cursisten zichtbaar in TypeWorld.
 • Het toetsenbord de baas!

  Het toetsenbord de baas!

  Voor het geven van typelessen is het nodig dat de docent beschikt over kennis van dit vakgebied en zelf het toetsenbord beheerst. Daarom heeft Instruct, speciaal voor leerkrachten (in opleiding), het boek "Het toetsenbord de baas" ontwikkeld.

   

  In het boek wordt onder andere uitgelegd hoe het leerproces verloopt, waar knelpunten kunnen zitten en welke aandachtspunten er zijn voor kinderen met leerstoornissen. Daarnaast is er aandacht voor ergonomie en wordt de theorie ondersteund door filmmateriaal. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met praktische tips en het trainen van de eigen vaardigheid.

   

  Dit boek zorgt voor theoretische achtergrondkennis en stelt de leerkracht in staat zijn eigen vaardigheid op peil te brengen. Daarmee is hij goed voorbereid om op deskundige wijze typelessen te geven.

   

  Voor het trainen van de eigen vaardigheid wordt TypeWorld XL gebruikt. In het boek zit een voucher waarmee men toegang verkrijgt tot het programma.

   

 • Bestelinformatie

  Bestelinformatie  Particulieren 
  kunnen direct bestellen in de webshop.
  Type-instituten en scholen kunnen via een e-mail of telefonisch aangeven dat ze willen starten.

   

Dé typecursus voor het MBO

TypeWorld XL is dé methode om te leren typen.

TypeWorld XL is een uitdagende online typecursus voor jongeren en volwassenen. Cursisten leren met tien vingers blind typen en ze ontvangen een certificaat als afsluiting van de cursus. TypeWorld XL is zeer interactief, volledig online én heeft een unieke begeleidermodule.

 

TypeWorld XL is als game opgezet. Het is een wereld met eilanden waarop dorpen met oefeningen en games staan. Omdat TypeWorld XL een online typecursus is, kan de cursist zowel in de les als thuis oefenen.

 

Vier goede redenen om voor TypeWorld XL te kiezen:

 • In gamevorm
 • Uitdagend
 • Cursist verzamelt souvenirs van bezochte eilanden
 • Overal oefenen via internet

Een kijkje nemen

Wilt u TypeWorld XL zien? Ga naar www.typeworld.nl voor een eerste indruk. Via ‘neem een kijkje’ verschijnt de demo-versie. Daarin zijn alle oefeningen in de dorpen op het eerste eiland te maken.

 

Productinformatie

Download hier de volledige informatie, inclusief prijzen.

DOWNLOAD

Neem een kijkje

Benieuwd naar TypeWorld XL? Neem een kijkje op het eerste eiland.

GA NAAR DE DEMO

Contact

Interesse in TypeWorld? Bel ons op 0172-650983 of vul het contactformulier in, dan bellen wij u!

CONTACTFORMULIER