#

20-06-2019 Bijeenkomst “Docent informatica worden?”

“Keuzevak informatica zucht onder lerarentekort – Steeds meer scholen schrappen het keuzevak informatica uit het aanbod, vaak door gebrek aan docenten.”

Informatica verdient een blijvende plek in het voortgezet onderwijs. Is het aanbieden van het vak informatica of de continuïteit hiervan een aandachtspunt bij jullie op school? Misschien zijn er wel docenten die het interessant zouden vinden om het vak informatica te gaan geven, naast het vak waar ze nu voor bevoegd zijn.

Het halen van een eerstegraadsbevoegdheid informatica blijkt in de praktijk voor lesgevende docenten een lastig of onmogelijk traject. Instruct denkt dat het goed mogelijk is om informatica te geven zonder eerst die bevoegdheid te halen en we willen daarbij helpen.

We komen graag in contact met docenten die deze mogelijkheid overwegen. Daarom organiseren wij op donderdag 20 juni tussen 16:00 en 19:30 uur een informatiebijeenkomst “Docent informatica worden? “, in Bodegraven. Teamleiders zijn ook hartelijk welkom.

Meld je hier aan.

Ben je al informaticadocent?

Voor informaticadocenten organiseren regelmatig 3i Workshops. Op deze bijeenkomsten informeren we docenten en zorgen we dat zij goed voorbereid worden op het nieuwe curriculum. We staan uitvoerig stil bij bekende en vooral onbekende lesstof. We willen docenten inspireren om met de onderwerpen uit het nieuwe examenprogramma aan de slag te gaan.

Meer informatie over de geplande workshops vind je in de Instruct Academy.

Meer over onze lesmethode Fundament Informatica.

 

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.