Leerroutes in GPS

In GPS heeft u de keuze uit 3 verschillende profielen:

  • Het Lineair profiel is ingedeeld in vaardigheidsblokken: luisteren, lezen, taalverzorging, spreken en gesprekken voeren. De student komt in de leeromgeving binnen bij het lesoverzicht waar de status van dat moment wordt getoond. Wat is de laatste activiteit, wat zijn de volgende opdrachten en (eventueel) wanneer moeten deze klaar zijn. Afhankelijk van de instellingen door de docent is het mogelijk om in vaste volgorde te werken of geheel vrij te zijn. Bij het gebruik van het Lineair profiel hoef je als docent niets klaar te zetten en kunnen de studenten meteen starten. Gemak dient de mens!
  • Het Persoonlijk profiel onderscheidt zich van het Lineair profiel doordat de uitslagen van de instaptoetsen maken dat vaardigheden op verschillende niveaus worden aangeboden. Wanneer de uitslag van de instaptoets enerzijds laat zien dat de student voor luisteren niveau 1F en anderzijds voor lezen 2F heeft, dan betekent dit dat binnen het Persoonlijk profiel de magazines en oefeningen op overeenkomstig niveau aan de student worden aangeboden. Afhankelijk van de instellingen door de docent is het mogelijk om in vaste volgorde te werken of geheel vrij te zijn.
  • Het Samengesteld profiel geeft de docent de mogelijkheid om voor een klas of individuele student studieprofielen op maat aan te maken en toetsen klaar te zetten. Het Samengesteld profiel kan uit één of meerdere lesblokken bestaan. In een lesblok kunnen de verschillende vaardigheden en niveaus worden gemixt. Zeer geschikt om in te zetten bij Remedial Teaching en voor beroepsgerichte leerlijnen.

Terug naar GPS Taal.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.