#

Actualiteiten mbo Taal en Rekenen vanuit het Kennispunt

Tijdens de mbo Inspiratiedag op donderdag 28 november, zijn we geïnformeerd door Kennispunt over de laatste stand van zaken op het gebied van Taal en Rekenen.

Hieruit volgen de belangrijkste punten op een rij:

Algemeen

Het Examen- en kwalificatiebesluit is gewijzigd. Vanaf heden mogen centrale examens eerder dan in de tweede helft van de opleiding worden afgenomen. De minimumvoorwaarden hiervoor zijn:

 • Er moet eerder examen gedaan zijn op basis van de referentieniveaus (havo/vwo/mbo);
 • Met het resultaat van het examen moet je kunnen slagen in de nieuwe opleiding;
 • Vrijstelling mag ook voor onderdelen van de instellingsexamens;
 • Er mag twee keer een centraal examen worden gedaan in één periode.

Lees het servicedocument Vrijstellingen-generieke-onderdelen voor meer informatie.

Rekenen

 • Het vak Rekenen moet in het mbo geëxamineerd worden. Dit gebeurt door middel van een instellingsexamen.
 • Tot en met schooljaar 2020-2021 kan het centraal examen van het CvTE hiervoor worden ingezet.
 • Het cijfer voor Rekenen telt niet mee in het mbo.
 • Het resultaat voor Rekenen komt echter wel op de cijferlijst te staan.
 • Alleen 2F, 2ER, 3F en 3ER zijn wettelijk verankerde niveaus.
 • 2A en 2A-ER mag wel ingezet worden, maar dan moet ook altijd een 2F of 2ER-examen worden afgenomen.

Zie het servicedocument Veel-gestelde-vragen-nieuw-rekenbeleid voor meer informatie.

Uitgangspunten – Rekenplan mbo

 • Rekenen is belangrijk en telt bovendien mee voor het diploma.
 • Ieder mbo-niveau (entree-2-3-4) krijgt eigen, passende rekeneisen.
 • Ondersteuning van instellingen bij inrichting van onderwijs en examinering d.m.v. nader te omschrijven servicedocumenten.
 • Waarborg kwalitatief goede examinering.

Huidige stand van zaken – Rekenplan mbo

 • Rapportage onderzoek naar overdracht examinering naar scholen.
 • Expertgroep doet onderzoek naar referentieniveaus.
 • Beroepsgericht rekenen alleen in onderwijs, niet in examinering.

Hoofdconclusie

De verkenner komt na, afweging van draagvlak, wensen uit het veld, kosten en baten, tot de conclusie dat het volgende scenario voor examinering het passendst is en op draagvlak kan rekenen: De sector slaat de handen ineen en zorgt vervolgens middels een coöperatie (nader uit te werken) voor digitale, kwalitatief goede examens.

Taal Nederlands

 • Cijferdifferentiatie voor Nederlands bij niveau 1 en 2 zijn nog steeds geldig
 • Nederlands en rekenen in de entree
 • Taaleis 3F voor de kinderopvang (Voor spreken, gesprekken en luisteren. Vanaf dit jaar opgenomen in het KD.)

Activiteiten Kennispunt
Herziening servicedocument vrijstellingen
Servicedocument Ontwikkelingen rekenen in het mbo
Cohortenschema

Voor meer informatie ga je naar www.taalenrekenen.mbo.nl

 

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.