Spelregels 3i Award

De voorwaarden voor de inzending.

Spelregels 3i Award

 • Deelname is mogelijk voor havo- en vwo-leerlingen, zowel individueel als in groepsverband.
 • Deelname staat voor iedereen open, deelnemers hoeven geen afnemer te zijn van de methode Fundament Informatica.
 • Er is voor de deelnemers geen inschrijfgeld verschuldigd.
 • Ingezonden profielwerkstukken moeten afgerond zijn tussen september en maart van het betreffende schooljaar.
 • Het profielwerkstuk moet een duidelijke link hebben met informatica/ICT.
 • Inzendingen worden ingedeeld in een havo of een vwo categorie.
 • Instruct stelt 1000 euro prijzengeld beschikbaar, 500 euro voor elke categorie.
 • Er zijn twee soorten prijzen, de juryprijs en de publieksprijs. De winnaar van de juryprijs ontvangt 200 euro, nummer twee 100 euro en nummer drie 50 euro. De publieksprijs bedraagt 150 euro.
 • Inschrijven voor de 3i Award 2021 kan t/m zaterdag 13 maart 2021. Inschrijven kan via een online formulier.
 • Elke inzending moet vergezeld gaan van een video van maximaal 2 minuten waarin het doel, de totstandkoming en het eindresultaat tot uiting komt.
 • Alleen complete inzendingen die voor het verstrijken van de inzendtermijn binnenkomen, worden in behandeling genomen.
 • De ingezonden profielwerkstukken worden door een deskundige jury beoordeeld. Hierbij wordt gelet op raakvlak met ICT, originaliteit, inventiviteit en kwaliteit van het profielwerkstuk.

 • De jury selecteert en nomineert per categorie 3 inzendingen die op de Inspiratiedag hun werkstuk komen presenteren.
 • De jury bepaalt voor elke categorie de prijswinnaars en de volgorde daarvan.
 • Over de nominatie en de uitslag wordt niet gediscussieerd.
 • De genomineerden verplichten zich om hun profielwerkstuk op de Inspiratiedag te presenteren en toe te lichten in een door Instruct ter beschikking gestelde standruimte.
 • De aanwezige docenten kiezen voor elke categorie de winnaar van de publieksprijs.
 • Instruct heeft het recht beeldmateriaal (zoals foto’s en video opnamen) gemaakt tijdens de Inspiratiedag te gebruiken als promotiemateriaal, onder andere in folders of op haar website.
 • Instruct mag aangemelde profielwerkstukken in haar methode Fundament Informatica gebruiken als leer- en inspiratiebron voor anderen, vanzelfsprekend met vermelding van de auteurs.

 

Terug naar Fundament Informatica

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.