Aanvullende rekendomeinen

GRIP Rekenen bestaat uit de verplichte rekendomeinen + Basisvaardigheden en Examentraining.

De rekendomeinen van GRIP Rekenen

 1. Grootheden en eenheden
 2. Oriëntatie in de twee- en driedimensionale wereld
 3. Verhoudingen herkennen en gebruiken
 4. Procenten gebruiken
 5. Omgaan met kwantitatieve informatie

Aanvullende rekendomeinen

 • Basisvaardigheden
  In het domein Basisvaardigheden worden theorie en opgaven aangeboden op basaal niveau (voormalig 1F) voor alle 5 de verplichte rekendomeinen.
 • Examentraining
  In het domein Examentraining staan diverse oefenexamens voor de student om zich voor te bereiden op het nieuwe digitale rekenexamen.

 

GRIP Rekenen - Basisvaardigheden

De basisvaardigheden zijn geschikt om met specifieke rekenvaardigheden op een instapniveau aan de slag te gaan. Deze of andere onderdelen van dit domein kunnen worden doorlopen door studenten van alle mbo-niveaus. Voor de mbo-niveaus 2, 3 en 4 zal dit als voorkennis zijn of ter ondersteuning voor de rekenvaardigheden waar zij nog extra mee willen oefenen. Voor het entree-niveau is het aan te raden om de basisvaardigheden in zijn geheel te doorlopen.

De theoriepagina’s binnen het domein Basisvaardigheden zijn compact en worden ondersteund met voorbeelden, afbeeldingen en video’s.

Zie voorbeeldopgave.

Basisvaardigheden GRIP Rekenen

GRIP Rekenen - Examentraining

De examentraining van GRIP Rekenen is domeinoverstijgend en een goede voorbereiding op het nieuwe digitale rekenexamen. De opgaven zijn uitgewerkt vanuit de belevingswereld van de student en sluiten aan op de thema’s studie en werk, vervoer, wonen, vrije tijd en burgerschap. Voor ieder mbo-niveau is er een examentraining beschikbaar.

Evenals bij het digitale rekenexamen kent de training verschillende vraagtypen. Er is onder meer aandacht voor de denkactiviteit van de student met behulp van het vraagtype: open vraag, waarbij de student de uitwerking van de som toelicht. In de automatische feedback volgen de uitwerking van de som en behaalde punten per correct beantwoord onderdeel. De student krijgt zo meer inzicht in de beoordeling en kan zich optimaal voorbereiden op het feitelijke rekenexamen.

Zie voorbeeldopgave voor vraag en antwoord.

 

 

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.