#

In gesprek over Digitaal burgerschap

In dit interview gaat onze gastheer Dieter Möckelmann (Onderwijs met ICT) in gesprek over Digitaal burgerschap. Te gast zijn Alexander Smit (Rijksuniversiteit Groningen) en Anne-Marie van der Poel (Probiblio) die vanuit hun vakgebied hier meer over vertellen. Onder andere komt de definitie van digitale geletterdheid  ter sprake en de begeleiding die vanuit de bibliotheken wordt geboden.

Podcast

Niet in de gelegenheid om te kijken maar wil je wel luisteren? Beluister onze podcast.

Digitale zelfredzaamheid met DIGIT-start

DIGIT-start voor digitale zelfredzaamheid

SagènnNLtraining en Instruct ontwikkelden samen de lesmethode DIGIT-start. DIGIT-start besteedt aandacht aan de noodzakelijke digitale basisvaardigheden. Het doel is digitale zelfredzaamheid voor mensen die nooit of nauwelijks met een computer hebben gewerkt. De vijf domeinen van de regeling digitale vaardigheden educatie 2018 vormen het kader van de lesstof.
Meer over DIGIT-start voor digitale zelfredzaamheid.

Daarom DIGIT-start

Iedereen moet digitaal vaardig zijn om volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. Daarom besteedt onze methode DIGIT-start aandacht aan de noodzakelijke digitale basisvaardigheden. Het doel is digitale zelfredzaamheid voor mensen die nooit of nauwelijks met een computer hebben gewerkt.

DIGIT-start biedt:
 • Digitale vaardigheden vanaf allereerste basis
 • Eenvoudig taalgebruik ook geschikt voor laaggeletterden
 • Praktische opdrachten om vaardigheden te oefenen
 • Zelfredzaamheid in de maatschappij
 • Lesmateriaal volgens eindtermen van de Regeling digitale vaardigheden educatie 2018

Lees meer op in ons productoverzicht of vraag kosteloos een proeflicentie aan.

Begeleiding

Om de cursisten op weg te helpen, te motiveren en te volgen is klassikale begeleiding nodig. Daarnaast kan de cursist ook zelfstandig met DIGIT-start werken om zijn digitale vaardigheden te oefenen.

Begeleiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden via:

 • Bibliotheken;
 • Buurthuizen / gemeentes;
 • Mbo niveau 1, Entree opleidingen;
 • Werkcoaches / leerwerkloketten / UWV;
 • Opleidingsinstituten voor laaggeletterden;
 • Vluchtelingenwerk / Welzijnsorganisaties etc.

Wet inburgering

Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 in werking getreden. Hiermee is de regie op de uitvoering van de inburgering bij de gemeenten komen te liggen. Het doel van de wet is om de inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk in de Nederlandse samenleving te laten meedoen. Het beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk. Evenals digitale zelfredzaamheid van zeer groot belang is. Inburgeren gaat via drie nieuwe leerroutes. Eén daarvan is een onderwijsroute.

Gemeenten wenden zich voor de invulling van dit onderwijs tot mbo’s, opleidingsinstituten en bibliotheken.
Lees meer over deze wet op de website van de Rijksoverheid.

Maak online kennis met DIGIT-start

Online kennismaking
Meld je aan voor een vrijblijvende online kennismaking.

Na de kennismaking, op een datum en tijdstip naar keuze, heb je kennis van alle mogelijkheden die de methode jou en je cursisten biedt. Enerzijds het gemak van het startproces op elk moment in het jaar. En anderzijds de verschillende wijzen waarop je DIGIT-start kunt inzetten, afhankelijk van jouw cursisten.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.