#

Conceptkerndoelen Digitale Geletterdheid en Burgerschap

6 Maart 2024 was een belangrijke dag voor het onderwijs: demissionair minister Mariëlle Paul heeft de eerste conceptkerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid in ontvangst genomen!

Veel scholen zijn in de afgelopen jaren aan de slag gegaan met burgerschap en digitale geletterdheid. Maar er waren nog geen kerndoelen. En daardoor was het niet duidelijk wat leerlingen hiervoor moeten leren. Daarom is het zo belangrijk dat er ook voor deze leergebieden kerndoelen komen voor zowel het primair onderwijs, onderbouw voortgezet onderwijs als het (voortgezet) speciaal onderwijs

Kerndoelenteams van leraren, vakexperts en curriculumexperts hebben het afgelopen jaar gewerkt aan conceptkerndoelen voor deze leergebieden. Deze teams zijn hierin professioneel en deskundig bijgestaan door advieskringen, met vertegenwoordigers uit de onderwijssector en van maatschappelijke organisaties. Ook heeft een groep experts meegekeken en advies gegeven om te zorgen dat de kerndoelen geschikt zijn voor leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Omdat burgerschap en digitale geletterdheid nieuwe leergebieden zijn, zijn ook andere experts buiten de advieskring geraadpleegd over de kern van het leergebied en de conceptkerndoelen.

Kerndoelen stellen kaders en bieden flexibiliteit voor scholen.

Het onderwijs verlangt naar een heldere missie omtrent de definities van burgerschap en digitale vaardigheden. Het is daarbij cruciaal dat scholen genoeg vrijheid hebben om deze kerndoelen te interpreteren en toe te passen op een manier die aansluit bij hun eigen onderwijsvisie. De voorgestelde kerndoelen van SLO zijn zodanig opgesteld dat ze de essentie van elk leergebied omvatten, zonder te restrictief of bepalend te zijn.

Integratie met andere onderwijsgebieden.

Burgerschap en digitale vaardigheden zijn onlosmakelijk verbonden met andere vakgebieden, waar ze context en diepgang vinden. Burgerschap vindt bijvoorbeeld raakvlakken met vakken zoals maatschappijleer en het ontwikkelen van debatvaardigheden bij het vak Nederlands. Digitale vaardigheden zijn terug te vinden in elk vakgebied, zoals het beoordelen van informatiebronnen, het gebruik van digitale media en technologie, en communiceren via digitale platforms.

Testfase van de conceptkerndoelen in aantocht.

Na de zomer van 2024 begint SLO met de testfase. Dit geldt ook voor burgerschap en digitale vaardigheden, waarover verder overlegd wordt met onderwijsprofessionals en deskundigen. Ze evalueren dan wat nodig is om deze nieuwe doelen te implementeren. Hoewel actuele kerndoelen essentieel zijn voor onderwijskwaliteit, zijn ze geen absolute voorwaarde voor succesvol onderwijs. De rol van docenten en schoolleiders bij het vertalen van deze doelen naar de onderwijspraktijk, methodes en evaluaties is van onschatbare waarde. Hiervoor zijn up-to-date leerplannen en ondersteunende materialen nodig, waaraan ze verder zullen werken.

Gebaseerd op de feedback uit de testfase zullen de conceptkerndoelen worden verfijnd. Vervolgens zal SLO aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de definitieve kerndoelen presenteren, die in lijn liggen met die van de overige zeven leergebieden. Hierna volgt het wetgevingsproces en de politieke besluitvorming.

Downloaden en zelf meelezen?

Hier kun je het SLO-document met de conceptkerndoelen van Burgerschap downloaden.

Hier kun je het SLO-document met de conceptkerndoelen van Digitale Geletterdheid downloaden.

DIGIT

Instruct gaat uiteraard direct aan de slag met het verwerken van deze conceptdoelen in de lesmethode DIGIT.
Een aantal nieuwe onderwerpen zoals AI en veiligheid en privacy, vind je op dit moment al terug in onze lesmethode!

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.