#

Digitale geletterdheid in de wijk: “Je moet niet afwachten, want dan gebeurt er niets!”

Nu digitale geletterdheid vanaf 2021 in het onderwijscurriculum wordt opgenomen, moeten scholen hier serieus mee aan de slag. Maar zijn scholen en wijkinstellingen daar wel op voorbereid? Dat onderzocht Joëtta Berens voor haar masterscriptie: ‘Digitale geletterdheid in het primair onderwijs en wijkinstellingen in Utrecht Zuilen’Hoe kom je tot een duurzame en integrale wijkaanpak voor digitale geletterdheid? En wat zijn belemmeringen in het proces? Een interview met Berens over haar bevindingen.

Uit onderzoek van Kennisnet (2017) en de praktijk van Mira Media met mediaopvoedingsprojecten in de wijk blijkt dat het voor het primair onderwijs en wijkinstellingen nog onduidelijk is hoe zij op een structurele wijze kinderen digitale geletterdheid kunnen aanbieden. Dit blijkt ook uit het kwalitatief onderzoek naar een duurzame en integrale wijkaanpak van digitale geletterdheid in Zuilen dat Joëtta Berens in het kader van haar masterthesis aan de Universiteit Utrecht deed.

Hoe passen scholen digitale geletterdheid toe binnen hun visie?

‘Dit hangt af van de visie van de school. De ene school legt de nadruk op het beschermen van de kinderen, de andere op het empoweren, het geven van handvatten. Het kan gebeuren dat de directie kiest voor een positieve benadering van digitalisering in de zin van dat digitalisering veel moois kan bieden in de les, terwijl de leerkracht vindt “geen gsm’s in mijn klas”. Scholen zijn zoekende. Eén juiste benadering is er niet. Je moet dit per school, per wijkinstelling bekijken. Het hangt mede af van de doelgroep. Op een islamitische school bijvoorbeeld kun je het onderwerp via de islam benaderen. Digitale geletterdheid gaat om maatwerk.’

Lees het volledige artikel op mediawijzer.net

Bron: mediawijzer.net

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.