#

Hebben jouw leerlingen al een typediploma?

In Nederland lijkt het hebben van een typediploma van minder groot maatschappelijk belang dan het hebben van een zwem- en verkeersdiploma. Evenals met zwemmen en navigeren in het verkeer leren kinderen met typen specifieke vaardigheden waar ze hun hele leven lang profijt van hebben. Het is dan ook belangrijk om op tijd te starten met een typecursus.

Bekijk de video waarom het hebben van een typediploma ook van belang is.

Het nut van een typediploma

Het typediploma is op veel scholen een veel minder breed gedragen diploma. Dit terwijl op een juiste manier leren typen niet alleen de snelheid, stel- en spelvaardigheid bevordert, maar ook een goede zithouding en de ergonomie in het algemeen verbetert! Het hebben van een typediploma brengt dus meerdere voordelen met zich mee.

Enkele voordelen:

  • Efficiënter werken; kunnen typen op grote snelheid.
  • Blind typen; focus op de taak en niet op het toetsenbord.
  • Minder risico op RSI; alle 10 vingers worden benut.

Typecursus van TYPEWORLD

Typeworld

TypeWorld Kids is dé uitdagende online typecursus voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. TypeWorld Kids staat midden in de belevingswereld van het kind, is zeer interactief en volledig online. Met Typeworld kids leren kinderen met tien vingers blind typen. Afsluitend aan de cursus ontvangen ze ook een officiele Typeworld typediploma.

Benieuwd geworden naar de methode? Vraag hier meer informatie aan.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.