#

Implementatieverankering digitale geletterdheid

Hoe krijgt digitale geletterdheid een structurele plek?

Is het voor jouw school ook een uitdaging om grip te krijgen op digitale geletterdheid en wil je een efficiënte en gefundeerde uitrol van dit leergebied? Vanuit de directies van basisscholen krijgen we teruggekoppeld dat het lastig is om digitale geletterdheid structureel een plek te geven. Men wil dat leerkrachten voldoende toegerust zijn om hier doorlopend mee aan de slag te willen en kunnen gaan. Daarom heeft Instruct een 1-jarig begeleidingstraject ontwikkeld om scholen te helpen bij verankering, uitrol en langdurige implementatie van digitale geletterdheid.

Implementatieverankering

implementatieverankering digitale vaardigheid

We bieden een begeleidingstraject waarmee de implementatie en uitrol van digitale geletterdheid  verankerd wordt binnen een school. Hiermee helpen wij vanuit onze expertise om de juiste keuzes te maken en maakt de school stappen. Met minimale inzet en investering, wordt tevredenheid, continuïteit en inbedding van digitale geletterdheid geboden.

Dit traject bevat onder andere:

  • een teamgesprek voor bewustwording met betrekking tot digitale geletterdheid;
  • een adaptieve 0-meting om leerkrachtniveaus te bepalen;
  • een starttraining DIGIT-po;
  • leerlijnbegeleiding;
  • begeleiding op werkwijze (zelfstandig, geïntegreerd, projectmatig) en
  • evaluatiemomenten.

De implementatieverankering biedt de school continuïteit in digitale geletterdheid. Visie en doelen worden bepaald en bewaakt. Dat zorgt voor bewaking van voortgang en voor doorontwikkeling. Hiaten worden ingevuld en verschillen overbrugd, het team komt meer op één lijn in visie en in vaardigheden.

Bekijk dit document voor meer informatie over de inhoud.

Spreekt dit traject je aan en wil je in contact komen met een adviseur om vrijblijvend de toepasbaarheid op jouw school te bespreken?

Vul dan dit formulier in.

 

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.