#

Prinses Laurentien zet zich in voor (digitale) geletterdheid

Prinses Laurentien zet zich sterk in op het terugdringen van de (digitale) laaggeletterdheid in Nederland. In de Week van de Alfabetisering ging ze in gesprek met burgemeesters en wethouders om dit aan te pakken en vindt dat het thema hoog op de agenda hoort te staan. 

(Digitale) laaggeletterdheid

In Nederland zijn er circa 2,3 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven of rekenen. Door de gerichte aanpak binnen gemeenten in samenwerking met het onderwijs en de bewustheid van ouders om kinderen permanent te stimuleren wordt de laaggeletterdheid succesvol teruggedrongen. Het is belangrijk dat alle kinderen zich blijven ontwikkelen op taal. Met de digitalisering behoort digitale vaardigheden daar nu ook bij. Naast de aanpak van laaggeletterdheid wordt er dan ook landelijk energie gestoken in digitale geletterdheid. Volgens de prinses gaat het er niet alleen om dat gemeenten geld uittrekken om het probleem aan te pakken, maar moeten de gesprekken ook leiden tot nieuwe ideeën en enthousiasme om ermee aan de slag te gaan.

Digitale geletterdheid in het lesprogramma

Digitale technologie speelt een steeds grotere rol, vooral ook in het leven van kinderen. Desondanks beschikt de jeugd over onvoldoende kennis om de mogelijkheden ervan te benutten en de gevaren te herkennen. Het onderwijs heeft de verantwoordelijkheid om ze deze digitale vaardigheden aan te leren. De urgentie van digitale geletterdheid in het onderwijs wordt breed gedeeld. Er is in Nederland inmiddels brede overeenstemming over dat digitale geletterdheid een plek moet krijgen in het curriculum.

Het ECP pleit ervoor om digitale geletterdheid versneld in te voeren. In een digitale maatschappij is het belangrijk dat naast de taalvaardigheid, ook de digitale geletterdheid wordt aangepakt.

Bij de uitwerking ervan staat nu de aandacht voor een invoering op scholen voorop, waarbij het onderwijs de regie voert.

Versnelde invoering

Digitale geletterdheid maakt nu nog geen deel uit van de kerndoelen in het onderwijs en evenmin van de examenprogramma’s. Het voorstel is dan ook, dat de digitale geletterdheid voor een groot deel een plek kan krijgen binnen andere leergebieden. Het voordeel is dat de andere leergebieden daar profijt van kunnen hebben. Het digitaal publiceren van een tekst kan bijvoorbeeld een onderdeel worden van taal of Nederlands. Dat biedt mogelijkheden om het leren schrijven van teksten te ondersteunen. Er bestaan echter ook vaardigheden en kennis die specifiek zijn voor het leergebied en die dus moeilijker in andere leergebieden aan bod kunnen komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan programmeren. Dit vraagt om gespecialiseerde leraren die leerlingen (onze jeugdigen) die specifieke kennis en vaardigheden kunnen aanleren. Zo nodig in aparte lessen.

Bestaansrecht

Kortom, de aanpak van het terugdringen van laaggeletterdheid én het stimuleren van digitale geletterdheid kan/moet naast elkaar bestaan en elkaar alleen maar versterken. (Digitale) geletterdheid maakt de jeugd weerbaarder en creëert tegelijkertijd nieuwe kansen in de samenleving.

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.