#

Prinsjesdag: “Digitalisering onderwijs nu belangrijker dan ooit”

Traditiegetrouw presenteert de regering op Prinsjesdag de belangrijkste plannen voor het komende jaar. Prinsjesdag stond dit jaar, uiteraard, in het teken van de coronacrisis. Ondanks dat de economie dit jaar harde klappen krijgt is het kabinet van plan Nederland de crisis uit te investeren. Ook werd benadrukt hoe mooi het was dat leraren in moeilijke tijden zo snel in staat waren online te begeleiden. Concluderend dat digitalisering van het onderwijs nu belangrijker dan ooit is.

In de miljoenennota legt de regering de nadruk op bestaande investeringen in bijvoorbeeld de onderwijssector. Ze zullen hier dan ook niet in korten, deze investeringen blijven van kracht. Daarnaast gaat de regering ook investeren in het groeifonds en de prestatieboxen.

Stappen ondernemen

Verder heeft ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een paragraaf opgenomen over digitale leermiddelen en hoe het potentieel nog onbenut is. In 2021 neemt de regering daarin verdere stappen. De Digitaliseringsagenda primair en voortgezet onderwijs is nog benoemd als specifieke prioriteit bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.


Uit de begroting van het Ministerie van OCW

“De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zullen de manier van lesgeven blijvend beïnvloeden. De digitalisering van het onderwijs biedt kansen om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, mede door het gebruik maken van digitale werkvormen. Het wordt mogelijk om meer onderwijs op maat aan te bieden, en we faciliteren indien nodig meer tijd- en plaats onafhankelijk onderwijs. Sinds de corona-uitbraak heeft het gebruik van digitale middelen in het onderwijs een vlucht genomen om onderwijs op afstand te bieden. De vaardigheden van leraren, de inzet van digitaal lesmateriaal en de ICT-infrastructuur hebben een impuls gekregen. Tegelijkertijd hebben scholen en instellingen noodgedwongen grotendeels gewerkt met de hulpmiddelen waar ze al over beschikten, waardoor bestaande verschillen zijn uitvergroot en opbrengsten onder druk zijn komen te staan.”

“De volledige potentie van digitale hulpmiddelen is nog verre van benut. In de groeistrategie hebben we een breed actieplan aangekondigd om een ambitieuze verbetering in het onderwijs mogelijk te maken. We willen onder andere het curriculum verbeteren, een gerichtere inzet van digitale hulpmiddelen om onderwijs op maat te bieden en een beter inzicht krijgen in de ontwikkeling van leerlingen. In 2021 worden de eerste acties voorzien. Het is noodzakelijk dat de inhoud van het onderwijs wordt aangepast aan een digitaliserende maatschappij. [……]. Meer digitaal werken betekent ook dat er meer aandacht nodig is voor cyberveiligheid. Instellingen zijn daar primair zelf voor verantwoordelijk, maar het vraagt daarnaast om meer samenwerking en ontwikkeling van een integraal veiligheidsbeleid. Door het delen van lessen en ervaringen door instellingen en andere betrokken stakeholders willen we de digitale weerbaarheid versterken en de continuïteit van het onderwijs borgen.”


Meer weten over digitale geletterdheid?

Met DIGIT neem je als school een voorschot op de komende curriculumvernieuwing. Dat digitale geletterdheid als nieuw leergebied in het curriculum moet komen, is door de coronacrisis nog eens onderstreept. Dit is eens te meer bevestigd tijdens Prinsjesdag dit jaar.

bijeenkomst digitale geletterdheid voor po en vo-docentenDe ervaring is dat het digitale geletterdheid er nu vaak even bij komt. Stem daarom een goed plan af  met jouw school en geef digitale geletterdheid nu al de benodigde aandacht.

Vul hier het contactformulier in en we informeren je graag over alle mogelijkheden van DIGIT.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.