Instellingsexamens GPS Taal in het mbo

Alle GPS examens voor de vakken Nederlands, Engels en Duits kunnen worden ingezet als onderdeel van het examenprogramma van iedere mbo-opleiding. Het zijn generieke examens, daarom zijn ze ook goed inzetbaar voor keuzedelen.

Beschikbare examens

Examens productieve vaardigheden (Spreken, Gesprekken en Schrijven)

 • Nederlands voor de niveaus: 1F, 2F, 3F
 • Engels voor de niveaus: A1, A2, B1 en B2
 • Duits voor het niveau: A1 en A2

Kenmerken

 • Van alle examens zijn drie verschillende versies beschikbaar.
 • De opdrachten zijn positief geformuleerd.
 • De opdrachten zijn gericht op de belevingswereld van de student.
 • De opdrachten bieden houvast maar geven ook voldoende ruimte voor de student voor eigen inbreng. Voorbeeld examenopdracht.
 • Docentvriendelijk; overzichtelijk en apart beoordelingsformulier.
 • Opdracht en beoordeling volgens de beoordelingseisen van het Referentiekader.

Nieuw: Receptieve vaardigheden

Sinds kort zijn er ook examens beschikbaar voor Lezen en Luisteren:

 • Duits voor het niveau: A2

Kenmerken

 • 3 verschillende versies;
 • digitaal af te nemen;
 • teksten en fragmenten sluiten aan bij de belevingswereld van de student.

Examens op maat

Onze examens zijn generiek en nagenoeg voor alle mbo-opleidingen inzetbaar. Wij bieden tevens de mogelijkheid om examens op maat te leveren aangepast op jouw opleiding.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.