Instellingsexamens Nederlands en Engels - mbo

GPS biedt gevalideerde instellingsexamens voor:

 • Nederlands 2F en 3F (1F volgt in september 2019)
 • Engels A2 en B1 (B2 volgt in september 2019)
Deze examens voldoen compleet aan de norm producteisen voor valide exameninstrumenten.

Naast een licentie voor de methode GPS, kan een ROC er ook voor kiezen enkel de instellingsexamens af te nemen. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor studenten uit het mbo en in samenwerking ontwikkeld met docenten uit het werkveld.

Gecertificeerd examenleverancier
instellingsexamens gevalideerd kiwa

Kenmerken instellingsexamens

De volgende kenmerken hebben de instellingsexamens Nederlands en Engels van GPS.

 • Studentgerichte opdrachten
 • Generiek van karakter
 • In de belevingswereld van studenten
 • Gebruiksvriendelijk: brede en gevarieerde opdrachten

Per niveau en per vaardigheid zijn er drie nieuwe versies beschikbaar.

Bekijk de instellingsexamens kosteloos

Ervaar zelf via een proeflicentie welke mogelijkheden GPS Taal voor studenten en docenten biedt.

Examenopdrachten instellingsexamens

De examenopdrachten zijn breed en studentgericht. Per niveau en per vaardigheid zijn er drie versies beschikbaar.

Voor Nederlands bijvoorbeeld:

 • Voor 2F Gesprekken is een examenopdracht om een gesprek te voeren met een leidinggevende, bij Schrijven 2F vullen de studenten een verlofformulier in en schrijven ze hierbij een brief.
 • Voor 3F Spreken is een opdracht om een presentatie over een nieuw school vak te geven en schrijven ze een brief naar de gemeente.

Voor Engels bijvoorbeeld:

 • Voor A2 Speaking is een opdracht een presentatie te geven over school en bij A2 Writing een brief te schrijven aan je ‘study buddy’.
 • B1 Writing bevat een examenopdracht over een reisbureau en voor Making Conversation gaat het o.a. om een sollicitatiegesprek voor een stage.

Meer weten over de inhoud en opzet van de examens? Neem dan contact met ons op.

 

Onderdelen instellingsexamens

De instellingsexamens bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Deel 1 docent, algemene informatie en verantwoording instellingsexamens
 • Deel 2 voorbereiding student, informatie voor de kandidaat
 • Deel 3 afname student, examenopdracht(en) voor de kandidaat
 • Deel 4 beoordeling, een beoordelingsinstructie en een beoordelingsmodel

Beoordeling

De beoordeling voor de eisen van Nederlands Schrijven zijn, zoals deze in het Referentiekader Taal en rekenen beschreven staan. Hiervoor wordt een standaard beoordelingsformulier gebruikt.

Twee stappen

Deze beoordeling van de schrijfproducten in dit examen verloopt in twee stappen.

 • De eerste stap zijn de precondities leesbaarheid en adequaatheid.
 • Voldoet de prestatie aan de gestelde precondities, dan volgt stap 2 van de beoordeling. Doel van dit onderdeel van de beoordeling is om te bepalen of de geleverde prestatie voldoet aan de inhoud van de opdracht en passend is voor het beoogde taalniveau.

 

Driepuntsschaal

Driepuntsschaal

Prestatie wordt aan de hand van een driepuntsschaal beoordeeld op inhoudskenmerken en kenmerken van het Referentiekader Taal en rekenen.

 • De prestatie van de student wordt wat de inhoudskenmerken betreft, beoordeeld op volledigheid en correctheid
 • Kenmerken van de taakuitvoering worden beoordeeld op basis van de referentieniveaus. De inhoudskenmerken zijn opdrachtgerelateerd.
 • Per kenmerk kan de student nul, één of twee punten scoren. Het totaal behaalde punten wordt vervolgens met behulp van een omrekentabel vertaald naar een cijfer.

 

08-05-2019 | 21-05-2019 Bijeenkomsten examens Engels en Nederlands

Op woensdagmiddag 8 en dinsdagmiddag 21 mei organiseert Instruct een bijeenkomst met het thema Instellingsexamens. Tijdens deze middag (13.00 – 15.30 uur) krijg je een korte introductie over GPS, leer je meer over de de inhoud van onze instellingsexamens en informeren we je over de mogelijkheden om deze examens in te zetten. De bijeenkomsten vinden plaats bij Instruct in Bodegraven en de bijeenkomst begint om 13.00 uur met een smakelijke lunch. Om 13.30 start het inhoudelijke programma.

Klik hier om aan te melden
Bijeenkomst Instellingsexamens

Instruct gecertificeerd examenleverancier

Sinds maart 2019 is Instruct gecertificeerd examenleverancier.

Dit betekent dat wij gevalideerd zijn op de volgende onderdelen:

 • Producteisen: eisen aan het exameninstrument
 • Proceseisen: eisen aan de werkwijze (processen)
 • Organisatie-eisen: eisen aan de organisatie-inrichting

Daarbij zijn de examens Nederlands goedgekeurd middels een steekproef. De Instellingsexamens van Nederlands zijn positief beoordeeld en daarmee zijn de instellingsexamens Engels tevens goedgekeurd.

Download hier het certificaat van Instruct, geldig t/m 2022.

 

Productoverzicht

GPS Nederlands Engels en Duits

Klik hier voor alle informatie en prijzen.

DOWNLOAD

Prijzen en informatie

Naast een licentie voor de methode GPS, kan een ROC er ook voor kiezen enkel de instellingsexamens af te nemen.

Het instiuut betaalt een jaarlicentie plus het aantal het opgegeven aantal af te nemen toetsen. Meer informatie is te lezen op de laatste pagina van het productoverzicht.

 

Contact

Meer informatie?

Marcel Osse

Accountmanager

06-12744649

[email protected]

Support

Kan ik je helpen?

Britt de Roos

Productontwikkelaar

0172-650983

[email protected]

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.