Instellingsexamens Nederlands, Engels en Duits - mbo

GPS biedt instellingsexamens voor:

 • Nederlands 1F, 2F en 3F
 • Engels A2, B1 en B2
 • Duits A1 en A2
Deze examens voldoen compleet aan de norm producteisen voor valide exameninstrumenten.

Naast een licentie voor de methode GPS, kan een ROC er ook voor kiezen enkel de instellingsexamens af te nemen. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor studenten uit het mbo en in samenwerking ontwikkeld met docenten uit het werkveld.

Instellingsexamens Nederlands

Productieve vaardigheden 1F

  • Gesprekken
  • Spreken
  • Schrijven

Productieve vaardigheden 2F

  • Gesprekken
  • Spreken
  • Schrijven

Productieve vaardigheden 3F

  • Gesprekken
  • Spreken
  • Schrijven

Instellingsexamens Engels

Productieve vaardigheden A1 + A2

  • Making conversation
  • Speaking
  • Writing

Productieve vaardigheden B1 + B2

  • Making conversation
  • Speaking
  • Writing

Instellingsexamens Duits

Productieve vaardigheden A1

  • Gesprekken
  • Spreken
  • Schrijven

Instellingsexamens Duits

Receptieve vaardigheden A2

  • Lezen
  • Luisteren (volgt binnenkort)

Kenmerken instellingsexamens

De volgende kenmerken hebben de instellingsexamens Nederlands, Engels en Duits van GPS.

 • Studentgerichte opdrachten
 • Generiek van karakter
 • In de belevingswereld van studenten
 • Gebruiksvriendelijk: brede en gevarieerde opdrachten

Per niveau en per vaardigheid zijn er drie nieuwe versies beschikbaar.

Bekijk de instellingsexamens kosteloos

Ervaar zelf via een proeflicentie welke mogelijkheden GPS Taal voor studenten en docenten biedt.

Examenopdrachten instellingsexamens

De examenopdrachten zijn breed en studentgericht. Per niveau en per vaardigheid zijn er drie versies beschikbaar.

Voor Nederlands bijvoorbeeld:

 • Voor 2F Gesprekken is een examenopdracht om een gesprek te voeren met een leidinggevende, bij Schrijven 2F vullen de studenten een verlofformulier in en schrijven ze hierbij een brief.
 • Voor 3F Spreken is een opdracht om een presentatie over een nieuw school vak te geven en schrijven ze een brief naar de gemeente.

Voor Engels bijvoorbeeld:

 • Voor A2 Speaking is een opdracht een presentatie te geven over school en bij A2 Writing een brief te schrijven aan je ‘study buddy’.
 • B1 Writing bevat een examenopdracht over een reisbureau en voor Making Conversation gaat het o.a. om een sollicitatiegesprek voor een stage.

Meer weten over de inhoud en opzet van de examens? Neem dan contact met ons op.

 

Onderdelen instellingsexamens

De instellingsexamens bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Deel 1 docent, algemene informatie en verantwoording instellingsexamens
 • Deel 2 voorbereiding student, informatie voor de kandidaat
 • Deel 3 afname student, examenopdracht(en) voor de kandidaat
 • Deel 4 beoordeling, een beoordelingsinstructie en een beoordelingsmodel

Beoordeling

De beoordeling voor de eisen van Nederlands Schrijven zijn, zoals deze in het Referentiekader Taal en rekenen beschreven staan. Hiervoor wordt een standaard beoordelingsformulier gebruikt.

Twee stappen

Deze beoordeling van de schrijfproducten in dit examen verloopt in twee stappen.

 • De eerste stap zijn de precondities leesbaarheid en adequaatheid.
 • Voldoet de prestatie aan de gestelde precondities, dan volgt stap 2 van de beoordeling. Doel van dit onderdeel van de beoordeling is om te bepalen of de geleverde prestatie voldoet aan de inhoud van de opdracht en passend is voor het beoogde taalniveau.

 

Driepuntsschaal

Driepuntsschaal

Prestatie wordt aan de hand van een driepuntsschaal beoordeeld op inhoudskenmerken en kenmerken van het Referentiekader Taal en rekenen.

 • De prestatie van de student wordt wat de inhoudskenmerken betreft, beoordeeld op volledigheid en correctheid
 • Kenmerken van de taakuitvoering worden beoordeeld op basis van de referentieniveaus. De inhoudskenmerken zijn opdrachtgerelateerd.
 • Per kenmerk kan de student nul, één of twee punten scoren. Het totaal behaalde punten wordt vervolgens met behulp van een omrekentabel vertaald naar een cijfer.

 

Instruct gecertificeerd examenleverancier

Sinds maart 2019 is Instruct gecertificeerd examenleverancier.

Gecertificeerd op de volgende onderdelen:

 • Producteisen: eisen aan het exameninstrument
 • Proceseisen: eisen aan de werkwijze (processen)
 • Organisatie-eisen: eisen aan de organisatie-inrichting

Daarbij zijn de examens Nederlands goedgekeurd middels een steekproef. De Instellingsexamens van Nederlands zijn positief beoordeeld en daarmee zijn de instellingsexamens Engels tevens goedgekeurd.

Download hier het certificaat van Instruct, geldig t/m 2022.

 

Productoverzicht

GPS Nederlands Engels en Duits

Klik hier voor alle informatie en prijzen.

DOWNLOAD

Prijzen en informatie

Naast een licentie voor de methode GPS, kan een ROC er ook voor kiezen enkel de instellingsexamens af te nemen.

Het instiuut betaalt een jaarlicentie plus het aantal het opgegeven aantal af te nemen toetsen. Meer informatie is te lezen op de laatste pagina van het productoverzicht.

 

Contact

Meer informatie?

Support

Kan ik je helpen?

Britt de Roos

Productontwikkelaar

0172-650983

[email protected]

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.