#

ECDL Nederland en Uitgeverij Instruct maken totaalpakket KDDV

ECDL Nederland (van het Europees Computer Rijbewijs®) en Uitgeverij Instruct gaan samenwerken bij het keuzedeel Digitale Vaardigheden voor mbo-studenten. Voor studenten is er vanaf vandaag lesmateriaal met een examen, zowel voor KDDV Basis als voor KDDV Gevorderd.

Bijzonder is dat ECDL en Instruct een totaalpakket aanbieden dat bestaat uit lesmateriaal én een examen, zonder meerkosten voor de student. Het examen heeft twee delen: projectopdrachten waarin de vaardigheden uitgevoerd worden en een digitale eindtoets die het uiteindelijke eindcijfer bepaalt.

Alle aspecten van digitale vaardigheden komen aan bod: basisvaardigheden zoals tekstverwerken, werken met spreadsheets, presentaties maken en informatie zoeken, maar ook onderwerpen zoals mediawijsheid, cloud computing, toepassingen met allerlei apps, security en privacy. Allemaal vaardigheden die een student kunnen helpen bij zijn ontwikkeling of zijn toekomst op de arbeidsmarkt.
“Digitale vaardigheid is een basisvaardigheid.” zegt Anton Wesdorp, directeur van Instruct. “Jongeren vinden zélf meestal dat ze vaardig zijn, de werkelijkheid is vaak anders. Onderwijs in digitale vaardigheden is dus noodzakelijk.”

Harald de Vries, programmamanager ICT bij ECDL Nederland vertelt: “Uit studies blijkt dat veel jongeren hun digitale vaardigheden overschatten. Daarom is certificering belangrijk omdat dit vaardigheden en kennis definieert die studenten nodig hebben. Ook valideert certificering de opleidingskwaliteit en motiveert het studenten om de opleiding succesvol af te ronden.”

Anton Wesdorp geeft aan: “In het mbo staat digitale vaardigheid sinds twee jaar hoog op de agenda. Ook in het basis- en voortgezet onderwijs is er steeds meer aandacht voor digitale geletterdheid en zelfs voor programmeren. Veel scholen ervaren die noodzaak. Docenten merken dat leerlingen uitgedaagd moeten worden, anders komen ze niet verder dan de smartphone. Er is continue aandacht nodig om leerlingen en studenten te leren omgaan met alle veranderingen.”

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.