#

Expertgroep mbo stelt nieuwe rekeneisen op

De Expertgroep rekeneisen mbo heeft nieuwe rekeneisen beschreven voor alle vier de mbo-niveaus. De expertgroep die door het Ministerie van het OCW is ingericht om de referentieniveaus nader te onderzoeken heeft hiermee zijn taak afgerond.  Het rapport Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs zal medio juni worden gepubliceerd.

De nieuwe rekenaanpak

De nieuwe rekenaanpak, afgestemd met het ministerie van OCW, MBO Raad en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), mbo bestaat uit vier actielijnen:

Actielijn 1. Ontwikkelen van nieuwe rekeneisen per mbo-niveau.
Actielijn 2. Ondersteunen van de scholen bij het implementeren van de nieuwe rekeneisen (handreikingen, informatiebijeenkomsten).
Actielijn 3. Ondersteunen van de scholen bij het implementeren van de nieuwe instellingsexamens (handreikingen, informatiebijeenkomsten, helpdesk).
Actielijn 4. Oprichten van een examencoöperatie, van, voor en door het mbo, die instellingsexamens rekenen gaat leveren en zorgt voor digitale afname.

Actielijn 1. Nieuwe rekeneisen mbo

In het kader van de nieuwe rekenaanpak mbo heeft het OCW eind 2019 een Expertgroep rekeneisen mbo ingesteld om de referentieniveaus tegen het licht te houden en vervolgens toch haalbare rekeneisen per mbo-niveau te op te stellen. Voordat het uiteindelijke rapport werd gepresenteerd, heeft de Expertgroep ideeën voorgelegd aan rekencontactpersonen/beleidsadviseurs en docenten over hoe de nieuwe rekeneisen eruit moesten komen te zien. Het rapport Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs is eind mei 2020 opgeleverd en zal medio juni worden gepubliceerd.

Voor nadere informatie over de overige actielijnen, klik hier.GPS Taal en Rekenen logo

Wij gaan met de tijd mee. Het didactische uitgangspunt van de methode GPS is multimediaal leren, leren door woord én beeld.

Dit levert het grootste leerrendement voor de student op. GPS biedt overzicht, inzicht en structuur, een hoog slagingspercentage en is bovendien snel en eenvoudig inzetbaar.

Eindtoetsen

GPS toetst alleen daar waar nodig en biedt de volgende toetsmomenten aan:
• De niveau bepalende instaptoets
• De eindtoetsen na het afronden van lesstof binnen een vaardigheid en niveau

Meer weten over GPS Rekenen? Vraag hier een videogesprek aan en de adviseur gaat specifiek in op jouw situatie.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.