#

Nieuwe rekenexamens in een zelfstandige coöperatie

Het bestuur van de MBO Raad heeft besloten dat de examinering binnen de nieuwe rekenaanpak mbo in een zelfstandige coöperatie wordt vormgegeven. De MBO Raad, ondersteund door de kwartiermakers Ton Remeeus en Rinske Stelwagen, houdt zich bezig met het oprichten van deze coöperatie.

Van kracht per 1 januari 2021

Er wordt een zelfstandige coöperatie ingericht om examens te maken en een systeem van digitale examenafname vast te stellen. Ton en Rinske bereiden de aanbestedingen voor. Vanaf 1 januari 2021 zal de organisatie taken zelfstandig uitvoeren, van, voor en door de mbo-scholen.

Nieuwe rekeneisen

De expertgroep levert eind mei 2020 een rapport op met daarin de nieuwe rekeneisen per mbo-niveau. Deze rekeneisen worden medio juni 2020 openbaar. In samenwerking met de betrokkenen van de mbo-scholen, start de coöperatie met de vertaling van de nieuwe rekeneisen naar het onderwijs en de nieuwe examens.

Sinds het voorjaar van 2019 wordt er hard gewerkt aan de nieuwe mbo rekenaanpak, omdat het centraal examen rekenen in het mbo is afgeschaft. Het ministerie van OCW, de MBO Raad en de NRTO hebben inhoudelijk overeenstemming over:

1. Het ontwikkelen van nieuwe rekeneisen per mbo-niveau.
2. Het ondersteunen van de scholen bij het implementeren van de nieuwe rekeneisen.
3. Het ondersteunen van de scholen bij het implementeren van de nieuwe instellingsexamens.
4. Het oprichten van een examencoöperatie, die instellingsexamens rekenen gaat leveren voor en door het mbo.

Meer informatie over de nieuwe rekenaanpak

Bron: Taal en Rekenen mbo


Maak kennis met GPS Rekenen

GPS Taal en Rekenen logoGPS is dé online methode voor Taal en Rekenen in het mbo. Volledig online en altijd actueel. Speel je met het idee om volgend schooljaar les te geven met een andere methode voor Rekenen in het mbo? Maak kennis met de methode via een online meeting of persoonlijk videogesprek. Meld je hier aan.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.