#

Toelichting nieuwe Rekeneisen mbo

Het Ministerie van OCW heeft de expertgroep Rekeneisen MBO de opdracht gegeven de referentiekaders rekenen in het mbo te herzien. Dit heeft geleid tot het rapport Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs, dat deze zomer is gepubliceerd. In het rapport Rekeneisen voor het mbo beschrijft de Expertgroep Herijking Rekeneisen een nieuwe rekenaanpak die in vorm en inhoud recht doen aan het eigen karakter van het mbo.

Hoofdpunten Rekeneisen

De hoofdpunten voor deze nieuwe eisen zijn als volgt:

 • Er komen 5 functionele domeinen voor niveau 2, 3 en 4.
 1. Grootheden en eenheden
 2. Oriëntatie in de twee- en driedimensionale wereld
 3. Verhoudingen herkennen en gebruiken
 4. Procenten gebruiken
 5. Omgaan met kwantitatieve informatie
 • Voor Entree zijn geen aparte rekeneisen geformuleerd.
 • Het voornemen is dat deze eisen per 2021/2022 ingaan.
 • Uitgangspunt zijn de referentieniveaus.

Webinar door MBO Raad

Met het webinar wilt de MBO Raad het gedachtengoed achter de eisen overbrengen zoals bedoeld is door de expertgroep. Opdat docenten Rekenen dat als startpunt kunnen gebruiken voor het vormgeven van het curriculum, lesmateriaal en examens.

Programma

 • Toelichting op de Rekeneisen
 • Onderwijsvoorbeelden
 • Thema’s

Tijdens het webinar beantwoord de MBO Raad vragen die gesteld zijn naar aanleiding van het rapport.

Vernieuwingen GPS Rekenen

GPS GPS Rekenenis druk bezig met deze nieuwe Rekeneisen, omdat rekenen in beweging is. We laten je graag weten wat dit voor onze rekenmethode betekent en hoe wij inspelen op deze vernieuwingen. Lees hier meer over de methode GPS Rekenen. Of vraag kosteloos een proeflicentie aan.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.