#

Uiterst redmiddel mbo-scholen: geen examens voor keuzedelen en rekenen

Onderwijsteams en examencommissies in het mbo krijgen de ruimte, als uiterst redmiddel, om de examens voor keuzedelen en rekenen, geen doorgang te laten vinden. En om met een alternatieve examinering te komen voor mbo-studenten die zich in de eindfase van hun opleiding bevinden. Dit staat vast in het document ‘Handreiking Verantwoord Diplomabesluit’ dat is opgesteld door het ministerie van Onderwijs.

Maatwerk

Vanwege de Coronacrisis kunnen niet alle geplande examens volgens de gebruikelijke procedure of volgens het examenplan plaatsvinden. Het document biedt handvatten om tot deze besluiten te komen voor mbo-studenten van wie het team verwacht dat zij vóór 31 december 2020 kunnen diplomeren. Het ministerie van Onderwijs probeert met dit document mbo-scholen de ruimte te geven maatwerk te verlenen. Hiermee blijft de verantwoordelijkheid bij de onderwijsteams en examencommissies.

In de handreiking staat uitvoerig beschreven welke stappen onderwijsteams moeten zetten, wanneer examens niet afgenomen kunnen worden als gepland. In alle gevallen geldt: het onderwijsteam onderbouwt tijdig de gewijzigde aanpak rondom examinering ten werkt daarbij nauw samen met de examencommissie.  Hierin volgt per diploma-eis en examenvorm een verbijzondering in de uitwerking van deze stappen.

Download hier het volledige document Handreiking Verantwoord Diplomabesluit mbo.

Generieke taaleisen

De centrale examens mbo voor Nederlandse taal, Engels en rekenen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) blijven digitaal beschikbaar. Zie www.examenbladmbo.nl voor de afnameperiodes. Naar verwachting zal het CvTE de afnameperiodes verlengen. CvTE zal de precieze data publiceren.

Onderwijsteams moeten nagaan of de digitale afname van deze centrale examens op de locatie van de school voor zowel student als personeel veilig volgens de richtlijnen van het RIVM kan plaatsvinden. Indien dit niet mogelijk is, kunnen de onderwijsteams besluiten de examens uit te stellen.

Keuzedelen en rekenen

Keuzedelen en rekenen zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding. In deze tijd zijn scholen echter genoodzaakt om zich te concentreren op het hoogst noodzakelijke. Om dit te kunnen doen, krijgen scholen de ruimte om in deze uitzonderlijke situatie te besluiten om de examens voor keuzedelen en rekenen, als uiterste redmiddel, geen doorgang te laten vinden. Studenten hoeven dan, in tegenstelling tot wat nu geldt, geen resultaten behalen voor diplomering.

Die onderdelen die al eerder zijn afgesloten, worden uiteraard wel op de resultatenlijst vermeld. Zie ook het Servicedocument mbo-aanpak COVID-19.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

 

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.