#

Vermelden van vrijstellingen op de resultatenlijst

Het Kennispunt Onderwijs en Examinering heeft samen met het Kennispunt Taal en Rekenen een servicedocument gemaakt over het vermelden van vrijstellingen op de resultatenlijst bij het diploma.

Bij het juridisch checken tijdens dat proces is aan het licht gekomen dat tot dusverre het Examen- en Kwalificatiebesluit WEB strenger dan nodig is uitgelegd op het gebied van het verlenen van vrijstellingen voor Nederlands en Engels op basis van een havo- of vwo-diploma. Dit heeft geleid tot aanpassing van het servicedocument Vrijstellingen voor generieke onderdelen.

Vrijstelling voor centraal examens

In tegenstelling tot eerdere berichten is het mogelijk om op basis van een havo/vwo-resultaat vrijstelling te verlenen voor enkel het centraal examen Nederlands en/of Engels. Voorheen was de lezing dat dit niet mogelijk is omdat in havo/vwo het centraal examen slechts uit lezen bestaat en vrijstelling voor centrale examens enkel op basis van eerder afgelegde centraal examens mogelijk is. Bij nadere beschouwing blijkt dat het EKB vrijstelling voor een CE op basis van een IE niet hard genoeg uitsluit. De uitleg dat er geen vrijstelling gegeven kan worden voor een centraal examen op basis van een instellingsexamen was een uitleg die gehanteerd werd, maar die nu daarom is aangepast.

Dit betekent voor de resultaten op basis waarvan al dan niet vrijstelling gegeven kan worden:

  • Indien op basis van een havo/vwo-resultaat een vrijstelling wordt aangevraagd voor het gehele examen Nederlands of Engels dan is het eindcijfer de basis voor het besluit om vrijstelling te verlenen.
  • Indien op basis van een havo/vwo-resultaat alleen een vrijstelling wordt aangevraagd voor het centraal examen Nederlands of Engels, dan dient het cijfer voor het centraal examen en het cijfer voor het schoolexamen luisteren gemiddeld te worden. Dit is dan het cijfer dat als basis dient voor het besluit om vrijstelling te verlenen voor alleen het centraal examen.
  • Indien op basis van een havo/vwo-resultaat alleen een vrijstelling wordt aangevraagd voor het instellingsexamen Nederlands of Engels, dan dient het cijfer voor de schoolexamens spreken/gesprekken en schrijven gemiddeld te worden. Dit is dan het cijfer dat als basis dient voor het besluit om vrijstelling te verlenen voor alleen het instellingsexamen.

Voor meer informatie download de servicedocumenten

Bron: Taal en Rekenen mbo


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.