#

Bijgestelde visie op digitale geletterdheid

Ontwikkelteam Digitale geletterdheid heeft de conceptvisie op het leergebied bijgesteld op basis van de ontvangen feedback. Lees hier de bijgestelde visie en lees in het consultatieverslag welke keuzes het team hierbij heeft gemaakt.

Feedback op de conceptvisie

In maart maakte het team tijdens de eerste ontwikkelsessie de conceptvisie. In de weken erna volgde feedback van o.a. leerlingen, ouders, leraren, vakverenigingen, vervolgonderwijs en andere belanghebbenden. De leraren en schoolleiders in het team gingen in gesprek tijdens bijeenkomsten en bezochten de ontwikkelscholen. Op basis van alle feedback heeft het team tijdens de tweede ontwikkelsessie een bijgestelde visie opgesteld. De conceptvisie wordt pas definitief vastgesteld aan het eind van het ontwikkelproces, omdat ook volgende stappen nog van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke visie.

Consultatie

Er kan nu geen feedback meer gegeven worden op de visie, inmiddels vraagt ontwikkelteam Digitale geletterdheid uw feedback op het tweede tussenproduct: de ‘grote opdrachten’. Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). De beschrijving van de grote opdrachten is nog niet klaar, op basis van de feedback die binnenkomt werkt het team hier tijdens de volgende ontwikkelsessie aan verder. U kunt tot 6 juli uw feedback geven.

Over Curriculum.nu

Voor negen leergebieden werken ontwikkelteams in stappen toe naar de actualisatie van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs. Op basis van de visie en de grote opdrachten, benoemen de teams de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fases van het primair en voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams bestaan uit leraren en schoolleiders in het primair en voortgezet onderwijs. In 2019 worden de opbrengsten van de ontwikkelteams overhandigd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Na politieke bespreking vormen ze de basis voor de herziening van de huidige kerndoelen en eindtermen.

Bron: curriculum.nu


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.