#

Curriculum.nu: een eerste blik op digitale geletterdheid

Wat vinden jullie van de conceptvisie voor Digitale geletterdheid? Onlangs gaven twaalf leraren uit het hele land feedback aan het ontwikkelteam van Curriculum.nu. Teamlid Gijsbreght van Doorn: ,,Er bestaat nog niets voor dit leergebied. Dat is best spannend, want we hebben geen referentiepunt. Maar het geeft ook veel kansen.”

Digitale Geletterdheid is één van de negen leergebieden van het nieuwe curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. Om te bepalen wat hiervoor nodig is, haalt het ontwikkelteam zo veel mogelijk feedback op bij scholen, vakverenigingen, de wetenschap en het bedrijfsleven.

Dit keer waren Kunna Smit (leerkracht/taalspecialist bij VCPO Spijkenisse), Gijsbreght van Doorn (Onderwijsspecialist/IT adviseur) en Mark Weekenborg (beleidsadviseur PO-Raad) van het ontwikkelteam te gast bij de PO-Raad en het project Slimmer leren met ICT om samen met twaalf leraren te reflecteren op de conceptvisie voor Digitale geletterdheid.

Vier domeinen

Het ontwikkelteam verdeelt Digitale geletterdheid in vier ‘domeinen’: kennis van, werken met, nadenken over en creatief zijn met digitale technologie. Dekken deze invalshoeken de lading? De leraren vinden van wel. ,,Je kunt hier wat mee in de onder- én de bovenbouw door de complexiteit van de opdrachten aan te passen” en ,,het gaat niet alleen over kennis en vaardigheden, maar ook om houding en attitude”. ,,De visie moet door de leraren worden gedragen. Dat zal niet lukken met een cursusje, het gaat om herhalen en oefenen. Een leven lang leren, dat zal de norm worden.”

Hoe nu verder?

Eind mei gaat het ontwikkelteam met alle feedback aan de slag om te komen tot een beschrijving van de kern van Digitale geletterdheid op basis van een aantal inzichten. Op 5 juni start de tweede consultatieperiode (over de grote opdrachten per leergebied) en kunt u opnieuw feed back geven. Het bijgestelde visiedocument vindt u vanaf 11 juni op www.curriculum.nu.

 

Bron: PO Raad

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.