#

Positie van Digitale Geletterdheid in het curriculum

Het is nog niet definitief, maar de kans is groot dat er binnenkort kerndoelen voor digitale geletterdheid worden vastgesteld. Het thema zal een vaste plek moeten krijgen in het curriculum. Hoe kunnen scholen dat doen?

Het ontwikkelteam digitale geletterdheid adviseert om Digitale geletterdheid op twee manieren een plek in het curriculum te geven.

1. Een eigen plek in het curriculum

Het leergebied heeft specifieke kennis, concepten en werkwijzen die, zo blijkt ook uit de grote opdrachten van andere leergebieden, niet op een vanzelfsprekende wijze bij andere leergebieden aan de orde komen. Te denken valt aan kennis van en omgaan met verbindingen en netwerken en aan de kennis van en het omgaan met het aansturen van digitale technologie. Aangezien het bewust, kritisch, verantwoordelijk en creatief gebruik van digitale technologie een stevige kennisbasis, basisvaardigheden en beheersing van specifieke werkwijzen vereist, zijn er gespecialiseerde leraren nodig om ervoor te zorgen, dat leerlingen zich deze basis verwerven

2. Een plek binnen de andere vakken

Zoals digitale technologie verweven is met alle sectoren van de maatschappij en in het leven van mensen, zo raakt digitale geletterdheid steeds meer verweven met de andere leergebieden. Deze bieden de context waarbinnen leerlingen werken aan hun digitale geletterdheid. Daar leren zij omgaan met digitale informatie en leren zij over de invloed van technologie op onze samenleving en economie. Zij kunnen de creatieve en productieve mogelijkheden van digitale technologie inzetten om de eigen leerdoelen te behalen. Een andere reden om digitale geletterdheid te verweven in de andere leergebieden is, dat inhouden van de andere leergebieden ook veranderen onder invloed van digitale technologie en technologische ontwikkelingen.

Lees ter inspiratie dit artikel van Kennisnet over digitale geletterdheid en taalonderwijs.

De tweesporenaanpak geldt ook voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo. In de context van de vakken onderhouden en breiden leerlingen uit wat zij in de onderbouw hebben geleerd. In de eindtermen van de vakken dienen onderhoud en uitbreiding van digitale geletterdheid geborgd te worden.

Het belang van digitale geletterdheid is groot. De verankering van digitale geletterdheid in het curriculum moet zodanig zijn, dat elke leerling (op zijn/haar niveau) digitaal geletterd het onderwijs verlaat. Om dit te bereiken, is de beschreven tweesporenaanpak volgens het ontwikkelteam digitale geletterdheid op dit moment het meest geschikt.

Lees hier meer over het voorstel digitale geletterdheid van het ontwikkelteam. 

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.