#

Fundament update: Herindeling domein A

In ons lesmateriaal van Fundament Informatica bevat domein A een aantal kerndomeinoverstijgende modules en projecten. Onlangs is dit aanbod uitgebreid en opnieuw gestructureerd. Onder andere het lang verwachte materiaal over HTML&CSS en de publieke API-opdracht van Buienradar zijn nu beschikbaar!

Wat is het idee van deze domeinoverstijgende modules en projecten?
In een examenprogramma is domein A het ‘vaardighedendomein’. Deze vaardigheden worden getoetst in samenhang met één of meer kennisdomeinen (B t/m F).

De vernieuwingscommisie van het examenprogramma 2019 beschouwt drie vaardigheden karakteristiek voor het schoolvak informatica:

  • ontwerpen en ontwikkelen,
  • informatica hanteren als perspectief en
  • samenwerken en interdisciplinariteit.

Uitgeverij Instruct heeft ervoor gekozen om in domein A een aantal domeinoverstijgende modules en projecten onder te brengen. Bij het uitvoeren van deze modules en projecten werken de leerlingen aan hun vaardigheden, met name aan de drie specifieke informaticavaardigheden.

Als docent kun je zelf kiezen welke je behandelt. In de praktijk heb je niet genoeg tijd om alle modules en projecten van dit domein te behandelen. Bij ieder item is een ‘hoofdstuk 0’ toegevoegd. In dit hoofdstuk lees je per item wat een geschikte plaats is in het curriculum, wat de benodigdheden zijn en ook enkele praktische en organisatorische tips.

Op dit moment bevat domein A de volgende modules en projectopdrachten.

Modules

  • Scrum
  • HTML & CSS
  • Werken met Arduino

Projectopdrachten

Werk je nog niet met methode Fundament Informatica en wil je het materiaal inzien?

Vraag via deze link een proefabonnement aan.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.