#

Leerlingen VeenLanden College ontvangen certificaat Media Rijbewijs

Sinds dit schooljaar krijgen brugklasleerlingen op het VeenLanden College het vak MWO aangeboden: MediaWijsheid en Office. Een groep brugklasleerlingen kon deze week alvast het Mediarijbewijs in ontvangst nemen.

Het afgelopen half jaar volgden zij lessen over onder meer sociale media en hoe ze dat veilig kunnen gebruiken. Aan bod kwamen omgangsvormen op sociale media, privacywetgeving en wat te doen als je gepest wordt via internet. Het is de leerlingen wel duidelijk geworden dat de impact die sociale media hebben, verder reikt dan alleen de schoolomgeving. Alle reden dus om daar voorzichtig en doordacht mee om te gaan, niet alleen voor je eigen veiligheid maar ook in het belang van de veiligheid van anderen.

Zorgcoördinator van het VeenLanden College, Joyce Heijlaerts bevestigt desgevraagd, dat het gebruik van sociale media en het online zijn, steeds meer van invloed zijn op het dagelijkse leven van leerlingen. Het zijn zaken waar leerlingen mee om moeten leren gaan en kennis is daarbij erg belangrijk. Beperkte een pesterijtje zich vroeger tot het schoolplein, tegenwoordig is een slachtoffer ook thuis te raken door het gebruik van internet, sociale media en berichtendiensten als Messenger en Whatsapp. Dat maakt dat de slachtoffers nergens meer veilig zijn, zelfs thuis niet, terwijl het pesten zelf onzichtbaarder is geworden voor de directe omgeving. Reden om leerlingen al jong voor te lichten over de gevolgen van pesten en ze aan te zetten om goed na te denken over de keuzes die ze maken op sociale media.

Naast sociale media is het veilig opzoeken van informatie en het gebruik van die informatie ook aan bod gekomen. Internet heeft ook een grote invloed op de informatievoorziening en het onderwijs.
Deze leerlingen zijn er dankzij de lessen mediawijsheid nu helemaal klaar voor.

Media Rijbewijs

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.