#

Lesmateriaal informatietechnologie

Instruct bereidt zich voor op de lancering van lesmateriaal Informatietechnologie.  Één van de praktijkgerichte programma’s in het vmbo. De éérste scholen starten na de zomer met ons nieuwe lesmateriaal. Met dit vak kunnen leerlingen zich oriënteren op specifieke IT-vervolgopleidingen in het mbo of op het keuzevak informatica op de havo. Gebruik van IT in diverse werkvelden staat voor alle leerlingen centraal. Ze verrichten in deze werkvelden bepaalde taken en maken daarbij gebruik van IT-tools. Met als resultaat dat de leerling daarmee de rol van supergebruiker vervult. Dit betekent dat deze gebruiker van IT  meer dan gemiddelde kennis heeft van tools en deze met inzicht kan gebruiken.

De nieuwe leerweg vmbo

Het vmbo slaat in 2022 een nieuwe weg in. Namelijk de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) worden samengevoegd tot één nieuwe leerweg in 2024. GL en TL worden dan niet meer aangeboden. De nieuwe leerweg vmbo staat voor een combinatie van denken en doen en start in leerjaar 3 van het vmbo.

De nieuwe leerweg bestaat uit vijf praktijkgerichte programma’s. Instruct heeft lesmateriaal ontwikkelt met het oog op het praktijkgerichte programma: Informatietechnologie voor leerjaar 3 en 4 van het vmbo.

Bekijk hier het (concept)examenprogramma.

De nieuwe leerweg houdt in dat leerlingen:

  • naast avo-vakken eveneens een praktijkgericht programma gaan volgen;
  • aan de slag gaan met echte opdrachten uit het bedrijfsleven.  Hierdoor krijgt de leerling een beter beeld van de wereld buiten school;
  • beter worden voorbereid op doorstroom naar het vervolgonderwijs, een mbo-4 of havo opleiding.

Note: OCW heeft de conceptexamenprogramma’s van 13 praktijkgerichte programma’s voor het vmbo (GL&TL) vastgesteld. Dat is een belangrijke mijlpaal: vanaf september 2022 gaan ruim 150 pilotscholen deze conceptexamenprogramma’s beproeven.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.