#

Digitale geletterdheid onmisbaar in het primair onderwijs

Er is een urgentie naar digitale geletterdheid in het primair onderwijs, bevestigt De Monitor Digitale Geletterdheid. Het gaat hierbij om digitale kennis en vaardigheden die onmisbaar zijn bij leren, leven en werken in de hedendaagse samenleving.

Docenten schatten de digitale geletterdheid van hun leerlingen op gemiddeld een 4,9 (op een schaal van 0 tot 10). Bijna twee derde (63%) van de 5.296 ondervraagde docenten, ICT-coördinatoren, directeuren en bestuurders ziet het als een (zeer) grote noodzaak hun leerlingen digitaal vaardiger te maken. Met het onderzoek, wordt jaarlijks in kaart gebracht hoe de digitale geletterdheid op scholen vordert in aanloop naar het curriculum van 2022.

Behoefte aan extra ondersteuning

Digitale geletterdheid is één van de negen leergebieden van het nieuwe curriculum voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Uit de monitor blijkt dat ruim zeven op de tien (72%) docenten als gevolg in één of meerdere vakken aandacht te besteden aan digitale geletterdheid. Slechts een tiende van de docenten maakt echter gebruik van een leerlijn. In aanloop naar het nieuwe curriculum moet dit structureler. Hiervoor zijn ondersteuning en ICT-voorzieningen gewenst. Daarnaast geeft 51%  van de docenten aan dat de ICT-voorzieningen op hun school niet voldoende zijn om de komende vijf jaar de nodige stappen te kunnen zetten. Er zijn met name weinig devices  of de beschikbare devices zijn te oud.

Marjolijn Bonthuis-Krijger

Bron: ECP

“De Monitor helpt inzichtelijk te maken wat nodig is om digitale geletterdheid verder in te voeren in het primair onderwijs. Hiermee kunnen basisscholen gerichter aan de slag,” zegt Marjolijn Bonthuis van ECP.

Leraren geven aan behoefte te hebben aan ondersteuning van met name educatieve uitgeverijen (33%), andere onderwijsorganisaties (23%) en bibliotheken (16%)

Planmatige aandacht van scholen voor digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid is een combinatie van vier vaardigheden. De Monitor laat zien dat de meeste aandacht gaat naar ICT-basisvaardigheden. Op de tweede plaats volgt Informatievaardigheden. Daarna Mediawijsheid en tot slot Computational thinking. Vanaf groep 3 geven leerkrachten aan elk jaar meer aan deze vormen van digitale geletterdheid te doen.

Echter geeft ruim de helft van de docenten aan dat op school niet planmatig wordt gewerkt aan het digitaal geletterd maken van leerlingen. Wel geeft bijna twee derde aan dat hun school een speciale persoon heeft die zich bezighoudt met onderwijsinnovaties op dit gebied.

Nieuw curriculum voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs

Het onderwijs heeft een belangrijke taak om leerlingen de basis te bieden om uit te groeien tot digitaal functionerende volwassenen. Volwassenen die bijdragen aan de samenleving, economisch zelfstandig zijn en met zelfvertrouwen in het leven staan. De landelijke kerndoelen zijn verouderd, daarom hebben 150 leraren en schoolleiders binnen Curriculum.nu gewerkt aan negen leergebieden die herzien worden of nieuw zijn. Digitale geletterdheid is een nieuw leergebied waarbij het op eigen kracht leren functioneren in de digitaliserende samenleving centraal staat.

Bron: ECP


De methode DIGIT-po is onmisbaar in het basisonderwijs

DIGIT-poWe zijn bezig met de ontwikkeling van een nieuwe lesmethode DIGIT-po speciaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs. De eerste modules zijn vanaf september 2020 beschikbaar.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen voor DIGIT-po? Meld je hier aan.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.