Ons 3i principe

Ons doel is om zoveel mogelijk informaticadocenten goed geïnformeerd en geïnspireerd met het nieuwe examenprogramma aan de slag te laten gaan. De docent is bepalend voor hoe leerlingen het vak beleven. Een enthousiaste docent maakt het vak aantrekkelijker en zorgt ervoor dat meer leerlingen het vak informatica kiezen.

Instruct werkt volgens het 3i-principe: Instruct Informatica Inspiratie, oftewel 3i. Zo hebben we:

3i Topgroep
Voor de ontwikkeling van Fundament werken we al jaren met een groep ervaren docenten en andere vakspecialisten. Deze groep geeft reflectie en feedback vanuit de lespraktijk. Bij de ontwikkeling ten behoeve van het nieuwe examenprogramma zijn daar 2 groepen bijgekomen: 3i Referenten en 3i Early Adopters.

3i Referenten
De groep met 3i Referenten bestaat uit ervaren docenten en andere deskundigen. Tijdens het ontwikkelproces wordt het lesmateriaal aan hen voorgelegd. Zij geven terugkoppeling over de inhoud van het ontwikkelde lesmateriaal waarna het wordt aangepast.

3i Early Adopters
Zodra nieuw lesmateriaal in concept gereed is, wordt het door onze 3i Early Adopters (een selecte groep docenten) op diverse scholen met meer dan 500 leerlingen uitgetest. De feedback wordt door onze ontwikkelaars in het lesmateriaal verwerkt.

3i Workshops
Vanaf maart 2018 organiseren we de 3i Workshops. Op deze bijeenkomsten informeren we docenten en zorgen we dat zij goed voorbereid worden op het nieuw ontwikkelde lesmateriaal. We staan uitvoerig stil bij bekende en vooral onbekende lesstof. We willen docenten inspireren om ermee aan de slag te gaan.

3i Blog
Met de 3i Blog informeren we geïnteresseerden over de voortgang van Fundament 2019. In de blogs kunt u kennismaken met onze ideeën, stukjes lesmateriaal, praktijktesten en aankondigingen van relevante bijeenkomsten. Zie 3iblog.nl.

3i Docentendag
Ieder jaar organiseren we een inspiratiedag voor docenten. Het programma bevat presentaties en workshops over actuele onderwerpen en de feestelijke uitreiking van de 3i Award.

3i Award
De 3i Award wordt uitgereikt aan leerlingen met het beste profielwerkstuk met daarin een belangrijke Informatica-component. Leerlingen kunnen zich daarvoor aanmelden, in april is de uitreiking. Zie voor meer info 3i Award.

Terug naar Fundament Informatica.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.