#

Digitaal burgerschap: mens-zijn in de digitale wereld

Digitaal burgerschap is een steeds belangrijker thema in het onderwijs. Ook in het mbo. Op ROC Friese Poort besteden ze hier bijvoorbeeld aandacht aan in het practoraat Brede Vorming waarin de digitale context een belangrijk onderdeel is. Benieuwd hoe zij dit doen? Kennisnet met sprak met Koen Vos, van het ROC Friese Poort.

Het mbo is een werkplaats voor brede vorming en stopt niet bij de muren van de school. In het practoraat Brede Vorming van ROC Friese Poort gaat het over burgerschap in de breedste zin: de digitale context wordt hierin meegenomen.

Hoe ziet dat eruit, “mens-zijn” in de digitale levenssfeer?

Er is een zekere spanning tussen de fysieke wereld en de laagdrempelige virtuele wereld. Je kunt naar mijn idee pas ‘zijn’ in de online omgeving, als je iemand bent in de echte wereld. De volgorde wordt gaandeweg meer omgedraaid. Studenten bouwen aan hun identiteit in de online wereld, voordat ze hebben ontdekt hoe ze willen zijn.

“Hun online identiteit bestaat uit wat zij van zichzelf laten zien en hoe ze zich gedragen in de digitale levenssfeer. Welk mens ben je daar? Denk aan geaardheid, favoriete merken, lifestyle, en aan gedrag op internet, sociale media en games. Dit is vaak mede bepalend voor hoe je over jezelf denkt in de offline wereld.

Welke handvatten biedt het practoraat, ROC Friese Poort aan mbo-studenten?

“Het doel van onderwijs is om bij studenten het verlangen naar een volwassen levenswijze op te wekken. Verder organiseren we komend jaar April op stil: tweeënhalve week een digitale detox tegen scherm- en sociale mediaverslaving. Dit is vooral gericht op bewustwording en zelfbeheersing, want door sociale media is er voortdurende beïnvloeding op het ego en identiteit.

Meer informatie over digitale geletterdheid en digitaal burgerschap?

Veel scholen zijn druk bezig de 21st century skills in hun onderwijs te integreren. Maar hoe doe je dat specifiek met het onderdeel digitale vaardigheden? Hoe maak je jouw leerlingen digitaal geletterd? Met DIGIT-mbo maak je leerlingen digitaal vaardig.  DIGIT is een volledige online methode voor het aanleren van alle  digivaardigheden waarmee je leerlingen direct voorziet in een stukje digitale zelfredzaamheid.

Vraag hier kosteloos meer informatie en een proeflicentie aan.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.