#

Examinering keuzedelen moet eenvoudiger

Keuzedelen zijn een goede innovatie, maar de uitvoering en ontwikkeling zijn te ingewikkeld geworden. Onder andere op het gebied van de examinering. Dit is te lezen in de position paper over keuzedelen die SBB eind maart aanbood aan minister Van Engelshoven van OCW.

Keuzedelen moeten meetellen voor het diploma. Dat is duidelijk. Maar de examinering moet op dit moment voldoen aan strenge eisen van verantwoording. Dat is haast onuitvoerbaar. Het SBB pleit voor vereenvoudiging. Er moet een goede en werkbare invulling komen van de slaag-zakregeling en de examinering.

Het SBB wil dit met ingang van schooljaar 2019-2020 rond hebben.

Klik hier voor het bericht met de position paper die SBB heeft gericht aan minister Van Engelshoven.

Instruct is sinds maart 2019 gecertificeerd examenleverancier. Instruct heeft voor de keuzedelen Digitale Vaardigheden Basis en Gevorderd examens gemaakt met verantwoordingsdocumenten voor de examencommissie. Voor deze keuzedelen is het dus mogelijk om verantwoorde examens af te nemen.
De examens zijn echter niet gevalideerd. Simpelweg omdat dat niet mogelijk is. Op dit moment is het voor geen enkele partij mogelijk om gecertificeerde examens te leveren voor de keuzedelen. Er zijn nog geen normen en afspraken vastgelegd waarop inspecterende instanties (en ook ROC’s) kunnen valideren.

Het examen van Instruct voor de keuzedelen Digitale Vaardigheden Basis of Gevorderd is inbegrepen bij aanschaf van een standaardlicentie voor het keuzedeel.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.