Keuzedeel Basis en Gevorderd maakt studenten digitaal vaardig

Keuzedeel Digitale Vaardigheden

Het KDDV is er op twee niveaus:

  • Digitale Vaardigheden Basis (K0022)                vnl. voor niveau 2/3
  • Digitale Vaardigheden Gevorderd (K0023)      vnl. voor niveau 3/4

Productoverzicht

KDDV

Klik hier voor alle informatie en prijzen.

Productoverzicht

KDDV kosteloos inzien

Ervaar zelf via een proeflicentie welke mogelijkheden KDDV biedt.

Inhoud KDDV

Bij bijna alle beroepen zijn digitale vaardigheden belangrijk. In het Keuzedeel Digitale Vaardigheden leert een student:

  • kennis en overzicht van devices, software en systemen;
  • effectief (digitaal) te werken en te communiceren;
  • een efficiënte werkwijze te bepalen met behulp van ICT;
  • ICT effectief in te zetten.

De student gaat met het KDDV creatief op zoek naar oplossingen, combineert digitale vaardigheden en past deze toe.

Docentomgeving

Via de uitgebreide docentomgeving heb je optimale controle en sturing over studenten en klassen. Je kunt er:

Toetsen samenstellen

Toetsen vrij te geven en blokkeren op zelf ingestelde tijden

Toetsresultaten per groep of per student bekijken en exporteren

Het studiegedrag van de student volgen

Drie kerntaken

Zowel KDDV Basis als KDDV Gevorderd hebben een studielast van 240 uur. De inhoud is gelijkmatig verdeeld over de drie kerntaken:

  • Kerntaak 1, Verzamelen van informatie/gegevens/content
  • Kerntaak 2, Produceren van informatie/content
  • Kerntaak 3, Beheren van informatie/content

Tijdens de gehele module wordt aandacht besteed aan computervaardigheid, werken met Office, online mogelijkheden en mediawijsheid. In de kerntaken staan de projecten. De projecten zijn een belangrijk aspect van de methode.

Voorbeeld lesplanning

Maak studenten digitaal vaardig. Vaardig zijn betekent: doen! Daarom werken we met een groot aantal opdrachten en projecten.

In de lesplanning zie je in een oogopslag in welke periode je welke onderwerpen kunt behandelen met de daarbij behorende onderdelen. De lesplanning biedt structuur en houvast voor de rest van het studiejaar.

Lesplanning lineaire werkwijze
Certificaat KDDV Keuzedeel Digitale Vaardigheden mbo

KDDV examen

Instruct biedt een compleet examen voor KDDV. Dit examen bestaat uit deelexamens en een eindexamen.

De docent neemt de deelexamens en het eindexamen gedurende het schooljaar tijdens de lessen af. Het vraagt daarom geen extra tijd. Het examen wordt zo onderdeel van de lessen.

Examenverantwoording
Examenverantwoording, examenbeschrijving, beoordelingsformulier en examenwijzer helpen bij de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het examen.

Direct starten met KDDV

Weten hoe je kan starten met het Keuzedeel Digitale Vaardigheden op school? Alle tips & tricks vind je in het whitepaper.

Documenten

Dit zijn de officiële documenten die Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft samengesteld:

Via de website van SBB kun je bekijken bij welke kwalificaties de Keuzedelen Digitale Vaardigheden behoren. Via onderstaande links is er direct de juiste selectie en het goede overzicht.

Contact

Meer weten?

Enisa Jahic

Adviseur vo & mbo

06-89972305

[email protected]

Support

Kan ik je helpen?

Elsien van Vliet

Servicedesk

0172-650983

[email protected]

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.