#

Geef inburgeraars een boost met DIGIT-start!

Extra geld voor onderwijsroute inburgering; geef inburgeraars een digitale boost! Gemeenten ontvangen de komende jaren extra geld voor het inkopen van trajecten voor de onderwijsroute inburgering. Dit schrijft minister Karien van Gennep (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Het gaat om een bedrag van 88,9 miljoen.

Geld voor betere trajecten

Het geld is door het kabinet beschikbaar gesteld zodat gemeenten betere trajecten kunnen inkopen voor de onderwijsroute inburgering. Deze onderwijsroute is bedoeld om (jonge) nieuwkomers in Nederland een opstap te bieden zodat ze vervolgens kunnen instromen in het reguliere onderwijs. Door de onderwijsroute van de digitale vaardigheid toegankelijker te maken wordt de bestaanszekerheid en kansengelijkheid verhoogd. Dit draagt weer bij aan het fundament van een inclusieve samenleving.

Digitale vaardigheden essentieel

In het onderwijs is het gebruik van computers en digitale omgevingen de normaalste zaak van de wereld. Voor nieuwkomers ligt hier een enorme uitdaging, want veel van hen zijn digitaal niet erg bevlogen. Hierdoor is een soepele instroming in het reguliere onderwijs haast niet mogelijk. Daarom is het belangrijk dat er binnen de onderwijsroute inburgering geïnvesteerd wordt in digitale vaardig maken van inburgeraars.DIGIT-start

DIGIT-start maakt inburgeraars digivaardig

DIGIT-start kan hierin een belangrijke rol spelen. Deze methode biedt ondersteuning aan mensen die nooit of nauwelijks met een computer hebben gewerkt. Stap voor stap leren inburgeraars de digitale vaardigheden die ze nodig hebben om zorgeloos in te stromen in het reguliere onderwijs. Door middel van lessen met eenvoudig taalgebruik, praktische opdrachten en gevalideerde examens opent DIGIT-start de deuren naar een succesvolle toekomst!

DIGIT-start biedt:

 • Digitale vaardigheden vanaf allereerste basis;
 • Eenvoudig taalgebruik ook geschikt voor laaggeletterden en NT2-studenten;
 • Praktische opdrachten om vaardigheden te oefenen;
 • Zelfredzaamheid, informatie zoeken en zaken regelen met DigiD;
 • Lesmateriaal volgens eindtermen van de Regeling digitale vaardigheden educatie;
 • Gevalideerde examens voor basisniveau 1 en 2 (door CIIO certificering).;

 

Certificaat voor gevalideerde examens DIGIT-start

Enige aanbieder met examens

DIGIT-start is de enige aanbieder op de markt met gevalideerde examens. De validatie betreft de examens voor DIGIT-start op basisniveau 1 en 2. Onze gevalideerde examens bestaan uit zowel een praktisch gedeelte als een digitale toets.

De examens van DIGIT-start zijn gevalideerd door CIIO, een externe autoriteit op het gebied van professionele dienstverlening en onderwijs. We kregen hierbij het compliment dat we de toetsing met vlag en wimpel hebben doorstaan.

Waar kan DIGIT-start worden gebruikt?

Begeleiding kan plaatsvinden via het sociaal domein binnen de gemeentes zoals:

 • Bibliotheken;
 • Buurthuizen / gemeentes;
 • Mbo niveau 1, Entree opleidingen;
 • Werkcoaches / leerwerkloketten / UWV;
 • Opleidingsinstituten voor laaggeletterden;
 • Vluchtelingenwerk / Welzijnsorganisaties etc.

Ben je werkzaam in een van de bovengenoemde organisaties en ben je gemoeid met de ondersteuning van laaggeletterdheid binnen jouw sociaal domein?  Lees dan meer over de methode DIGIT-start en vraag kosteloos een proeflicentie aan! Geef inburgeraars een boost!

DIGIT-start voor digitale zelfredzaamheid

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.