#

Rekenexamens CvTE langer beschikbaar

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zal de huidige rekenexamens tot en met het examenjaar 2024-2025 blijven aanbieden.

De verwachte ingangsdatum van de herijkte rekeneisen is 1 augustus 2022. Om de overgang naar de herijkte rekeneisen goed te laten verlopen, wordt het aanbod van rekenexamens vanuit het CvTE verder verlengd. Hierdoor kan ook het laatst startende cohort volgens de ‘oude’ rekeneisen (cohort 2021-2022) gedurende de nominale duur van hun opleiding (maximaal 4 jaar), gebruik maken van de examens van het CvTE .

Deze rekenexamens zijn gebaseerd op de reeds ontwikkelde opgaven en worden niet meer aangevuld met nieuwe opgaven. Dat kan betekenen dat sommige opgaven mogelijk in de toekomst enigszins gedateerd over kunnen komen.

Bron: Taal en Rekenen mbo


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.