#

Nieuwe voorstellen in veranderaanpak keuzedelen

Minister van Engelshoven heeft in een brief aan de Tweede Kamer een versoepeling  van de regels rond keuzedelen in het mbo gepresenteerd. De aanleiding voor de veranderaanpak zijn de verschillende ontwikkelingen, technologisering, digitalisering en de klimaatopgave, waardoor de inhoud van beroepen steeds sneller verandert.

In de brief schrijft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat de maatregelen uit de aanpak, eigenaarschap van keuzedelen vergroten bij mbo-scholen en daarmee de verbinding van mbo-scholen met het bedrijfsleven versterken. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet richting een zo responsief mogelijke kwalificatiestructuur.

Ook geeft van Engelshoven aan dat mbo-scholen sinds 2016 flinke verbeterslagen hebben gemaakt om keuzedelen een goede plek in het onderwijs te geven (Keuzedelenmonitor, 2019). Keuzedelen zijn een vanzelfsprekend onderdeel geworden van elke mbo-opleiding. Desondanks constateert de minister dat mbo-scholen nog worstelen met de keuzedelen, bijvoorbeeld op het terrein van de examinering. Met de veranderaanpak wil de minister deze knelpunten zoveel mogelijk wegnemen.

De Veranderaanpak keuzedelen bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Mbo-scholen krijgen met het bedrijfsleven in de regio meer ruimte om nieuwe
keuzedelen te ontwikkelen.
2. Mbo-scholen krijgen meer ruimte in het opnemen van bestaande en nieuwe
keuzedelen in het onderwijsprogramma.
3. Mbo-scholen krijgen meer ruimte voor bijspijkerkeuzedelen.
4. Mbo-scholen krijgen meer duidelijkheid over examinering.
5. Mbo-scholen krijgen meer ruimte voor het verlenen van vrijstellingen bij
doorstroom.
6. Mbo-scholen krijgen minder regeldruk bij keuzedelen.

Loslaten strenge regelgeving rond keuzedelen en kwalificaties

De minister kiest ervoor, na aanvankelijke terughoudenheid, om de verplichte koppeling tussen keuzedelen en kwalificaties los te laten. Dit betekent dat mbo-scholen straks zelf kunnen bepalen welke keuzedelen ze bij welke opleidingen aanbieden. Om ongewenste overlap te voorkomen wordt er gebruik gemaakt van een overlapchecker ontwikkelt door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Verruiming vrijstellingen

Een ander component van de veranderaanpak gaat over het vergroten van de vrijstellingen. Studenten die straks doorstromen binnen het mbo kunnen vaker een beroep doen op vrijstellingen. Verder zal er – net als bij de Entreeopleiding – meer ruimte gecreëerd moeten worden voor remediërende keuzedelen. In deze opleidingen kunnen keuzedelen worden ingezet om studenten bij te spijkeren.

Minister van Engelshoven verwacht dat door bovengenoemde voorstellen de keuzedelen nog beter ‘tot volle wasdom’ kunnen komen.

Download Kamerbrief ‘Veranderaanpak keuzedelen in het mbo en stand van zaken rekenen’


KDDVBij bijna alle beroepen zijn digitale vaardigheden belangrijk. In het keuzedeel Digitale Vaardigheden leert een student:

  • de kennis en overzicht van devices, software en systemen;
  • effectief (digitaal) te werken en te communiceren;
  • een efficiënte werkwijze te bepalen met behulp van ICT;
  • ICT effectief in te zetten.

Het keuzedeel is er op twee niveaus:

– Digitale Vaardigheden Basis (K0022)                vnl. voor niveau 2/3
– Digitale Vaardigheden Gevorderd (K0023)      vnl. voor niveau 3/4

Vraag hier nu tijdelijk kosteloos licenties aan om onderwijs op afstand aan te bieden. Dit kan voor zowel Digitale Vaardigheden Basis als voor Digitale Vaardigheden Gevorderd.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.