#

Voorbeeldexamens Rekenen mbo online

Op 27 november 2020 publiceerde de Coöperatie Examens MBO het adviesrapport Voorbeeldexamens Rekenen mbo dat bestaat uit twee delen. Vanuit dit rapport gaat de Coöperatie in gesprek met het mbo-rekenveld om de rekenexamens vorm te geven voor schooljaar 2021-2022 en om op lange termijn de rekenexamens beter in te richten op de vraag van onderwijs en samenleving.

Expertgroep Herijking Rekeneisen mbo

In het najaar van 2019 heeft het ministerie van OCW in samenspraak met de MBO Raad en de NRTO een Expertgroep Herijking Rekeneisen mbo ingesteld. Deze Expertgroep had de taak om de referentiekaders rekenen in het mbo te herzien. In het rapport Rekeneisen beschrijven ze de nieuwe rekeneisen per mbo-niveau, die in vorm en inhoud recht doen aan het eigen karakter van het mbo.

Opvolging

In juni 2020 heeft de Coöperatie Examens MBO in oprichting hier een vervolg op gegeven en een Werkgroep Voorbeeldexamens ingesteld om de nieuwe Rekeneisen te vertalen naar een voorbeeldexamen per mbo-niveau, voorzien van een verantwoording.

Opgave uit Voorbeeldexamen rekenen mbo niveau 2

Opgave uit Voorbeeldexamen rekenen mbo niveau 2.

De Coöperatie Examens MBO zal vanuit de voorbeeldexamens en de bijbehorende verantwoording in gesprek gaan met het mbo-(reken)veld, om ten eerste eendelige digitale rekenexamens voor het schooljaar 2021-2022 vorm te geven, en ten tweede om gezamenlijk de rekenexamens van de jaren erna steeds beter aan te laten sluiten op de behoeften van het onderwijs en de maatschappij.

De adviesrapporten voorbeeldexamens rekenen mbo:

Toelichting rapport Rekeneisen voor het mbo

Op 10 november organiseerde de MBO Raad een webinar het rapport Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs toe te lichten aan Rekendocenten dat is door de Expertgroep Herijking Rekeneisen. Het webinar kun je hier terugkijken.

Vernieuwingen GPS Rekenen

GPS GPS Rekenenis druk bezig met deze nieuwe Rekeneisen, omdat rekenen in beweging is. We laten je graag weten wat dit voor onze rekenmethode betekent en hoe wij inspelen op deze vernieuwingen. Lees hier meer over de methode GPS Rekenen. Of vraag kosteloos een proeflicentie aan.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.