Digitaal burgerschap op het mbo, niveau 2, 3 en 4

Digitaal burgerschap

Digitaal burger zijn, wat betekent dat nu eigenlijk? Burgerschap gaat onder andere over persoonsvorming en identiteit, wie ben je en hoe moet je je gedragen. Online media spelen hierin een grote rol. In de module Digitaal burgerschap mbo-niveau 2, 3 en 4 is dit uitgewerkt in verschillende thema’s die je flexibel kunt inzetten, naast je bestaande methode burgerschap.

De module Digitaal burgerschap is één van de modules binnen DIGIT-mbo, dé lesmethode voor het aanleren van digitale vaardigheden in het mbo .

Informatie en prijzen

Digitaal burgerschap Productoverzicht

Kosteloos inzien

Ervaar zelf welke mogelijkheden de module Digitaal burgerschap biedt.

Module digitaal burgerschap

Studenten leren met het lesmateriaal kritisch nadenken over zichzelf, de ander en de maatschappij.

Ze moeten beschikken over de juiste digitale basiskennis en vaardigheden om veilig deel te kunnen nemen aan een digitale informatiesamenleving.

Thema's

In de module Digitaal Burgerschap van DIGIT-mbo komen de volgende thema’s naar voren.

 • De digitale maatschappij
 • Digitale media
 • Wijs met nieuws
 • Digitale media en democratie
 • Digitale identiteit
 • ChatGPT
 • AI
 • Digitaal communiceren
 • Cybercrime en veiligheid

Docentomgeving

Via de docentomgeving heb je optimale controle en sturing over studenten en klassen. Bovendien biedt het de mogelijkheid om:

 • Toetsen samen te stellen
 • Toetsen vrij te geven en te blokkeren met ingestelde tijdstippen
 • Toetsresultaten te bekijken en te exporteren
 • Het studiegedrag van de student te volgen
Dashboard mbo nieuw
Student digitaal burgerschap

Leeromgeving

Voor de student zijn drie onderdelen belangrijk:

 • Opdrachten

De student werkt in de hoofdstukken aan opdrachten. Bij elke opdracht bekijkt hij een instructiefilm. Een student ziet en hoort duidelijke uitleg wat hij moet uitvoeren en hoe het werkt. Daarna beantwoord de student vragen en gaat aan de slag met opdrachten.

 • Toetsen

Bij elk hoofdstuk zijn er zo’n 20-25 toetsvragen beschikbaar om de voortgang te controleren.

 • Overzichten

In het hoofdstuk Overzichten vindt de student instructiefilms en een samenvatting van alle onderwerpen.

Methode burgerschap

Ben je naast digitaal burgerschap ook op zoek naar een generieke methode methode burgerschap voor het mbo die passend is en aansluit?

Onze partner biedt de methode Generation 24/7. Generation 24/7 is de digitale methode voor Burgerschap en LOB in het mbo. Generation 24/7 is voor Burgerschap per dimensie thematisch geordend. Naast meningsvorming staat kennis centraal in Generation 24/7. Diverse interactieve, activerende werkvormen bevorderen het kritisch denken en de technologie van Generation 24/7 ondersteunt het leren.

 

Lees meer

Contact

Meer weten?

Laurens Ledelay

Adviseur vo & mbo

06-89973781
Plan je afspraak

[email protected]

Support

Kan ik je helpen?

Elsien, Mirjam, Sinclair

Servicedesk

0172-650983

[email protected]

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.