#

Digitale geletterdheid wordt vast onderdeel onderwijscurriculum

Digitale geletterdheid krijgt een eigen plek in het nieuwe curriculum voor het basis- en voortgezet onderwijs dat dinsdag is gepresenteerd. In navolging van andere landen als Engeland, Canada en België krijgen kinderen straks les in ICT-basisvaardigheden, omgaan met data en zogeheten ‘computational thinking’.

Dit nieuwe leergebied is een van de meest tastbare uitkomsten van de opdracht om het curriculum toekomstproof te maken. Digitale technologie speelt een steeds grotere rol in het dagelijks leven en daarom is het belangrijk dat leerlingen bewust en kundig ermee om kunnen gaan, aldus de samenstellers van het ontwerpcurriculum.

‘Kinderen zien digitale technologie als vanzelfsprekend, maar knoppenvaardig is niet hetzelfde als digitaal vaardig’, aldus Gijsbreght van Doorn, leerkracht in Kampen en lid van het team dat de digitale kerndoelen ontwikkelde. ‘Waar het ook om gaat is hoe de technologie werkt binnen de samenleving. Bijvoorbeeld hoe algoritmes worden ingezet en de verdienmodellen van de digitale economie.’

Basisbegrippen
Het doel is dat kinderen inzicht krijgen in de werking van digitale technologie en wat zij er vervolgens mee kunnen. Het accent komt vooral te liggen op concepten, want die zijn minder veranderlijk dan de toepassingen. Vanuit de kennis van die basisconcepten kunnen leerlingen dan ook nieuwe ontwikkelingen begrijpen.

Zo is er aandacht voor ‘computational thinking’. Plat gezegd is dat begrijpen hoe een computer denkt, zegt Van Doorn. ‘Dat een computer werkt met enen en nullen en hoe je daar rekening mee houdt bij het formuleren van een opdracht. Daar zit dan snel een stukje simpel programmeren bij.’

Lees het volledig artikel in het FD, Digitale geletterdheid wordt vast onderdeel onderwijscurriculum.

 

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.