#

Extra mogelijkheden in Fundament

Vanaf schooljaar 2023-2024 heeft de methode Fundament Informatica extra mogelijkheden voor docenten en leerlingen.

Docentondersteuning

Afgelopen jaar is er door ons Fundament team, nog meer dan al gebruikelijk, nagedacht over het overbrengen van de leerstof op leerlingen. De ontwikkeling van de methode Fundament zonder Vakdocent zorgde ervoor dat er op het gebied van docentondersteuning en leerlingbegeleiding meerdere nieuwe onderdelen zijn uitgewerkt. Tijdens het ontwikkelproces realiseerden we ons dat die ondersteuning in een aantal gevallen ook wenselijk of handig is voor de vakdocent. Daarom bieden we een nieuwe leerlinglicentie met extra mogelijkheden aan. En worden daarnaast, vanaf volgend schooljaar, alle leerlinglicenties uitgebreid met een studieplanner die de leerlingen helpt met het navigeren door de lesstof. Als docent kun je zo’n studieplanner eenvoudig samenstellen.

Uitlegvideo’s en toetsmodule

In schooljaar 2023-2024 lanceren we een nieuwe leerlinglicentie in Fundament Informatica: Kernprogramma en keuzethema’s PLUS. Hierin is de huidige licentie uitgebreid met een toetsmodule en honderden uitlegvideo’s. Iedere paragraaf van het kernprogramma wordt ingeleid met een uitlegvideo. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor leerlingen die minder snel door de stof gaan, bij lesuitval of bij extra-vakkers die moeilijk in te roosteren zijn. De toetsmodule zorgt ervoor dat je als docent eenvoudig een digitale overhoring over de stof uit het kernprogramma kunt afnemen. Deze toetsen bestaan uit gesloten vragen die geautomatiseerd worden nagekeken. De resultaten zijn terug te vinden in het docentdashboard.

Wat krijg je per leerlinglicentie?Vergelijkingsdiagram Fundament

In het vergelijkingsdiagram zie je welke onderdelen je per type leerlinglicentie krijgt. Kijk voor meer informatie, waaronder ISBN-nummers en prijzen in het productoverzicht.

Toekomst

Voor de toekomst blijft het ontwikkelteam zich enerzijds richten op ontwikkelingen die de docent kunnen ontzorgen en anderzijds op mogelijkheden om informatica voor leerlingen nog aansprekender te maken. Heb je suggesties? Laat het ons weten via [email protected].

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.