#

Toetsmateriaal domein D in Fundament

Ook voor de programmeertalen in domein D is nu toetsmateriaal beschikbaar. Het betreft drie theorie- en dertien programmeeropdrachten. Alle opdrachten zijn voorzien van een uitgebreid beoordelingsmodel, voorbeelduitwerking en RTTI-classificatie.

Gebruikers van Fundament Informatica kunnen het toetsmateriaal voor domein D vinden in de methode onder hoofdstuk 0.3 bij iedere programmeertaal.

Deze opdrachten zijn allemaal aangeleverd door docenten. Heb jij ook toetsmateriaal gemaakt en wil je dit met ons en alle andere informaticadocenten in Nederland delen? Kijk snel bij deze blogpost.

De lesmethode Fundament Informatica is al sinds vorig schooljaar klaar voor het examenprogramma 2019. Maar de ontwikkeling gaat onverminderd door.

Werk je nog niet met methode Fundament Informatica voor de bovenbouw van havo en vwo en wil je het materiaal inzien? Vraag via deze link een proefabonnement aan.

Goede redenen om voor Fundament te kiezen:

Ten eerste is Fundament al geruime tijd klaar voor het nieuwe examenprogramma. Ten tweede werkt de methode met video’s en afbeeldingen voor de uitleg. Dit sluit aan op de belevingswereld van de leerling (die houdt niet van ‘lappen tekst’). Bovendien wisselen verschillende vraagtypen zich af, die weer voorzien zijn van feedback. Ten derde zijn er veel mogelijkheden tot differentiatie en verdieping. Ten vierde is er uitgebreide ondersteuning voor docenten, onder andere in de vorm van workshops. En tot slot zijn er diverse didactische werkvormen mogelijk.

 

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.