#

Implementatie digitale geletterdheid, hoe doe je dat?

digit op schoolDigitale geletterdheid is urgent. Het is nog niet 100% zeker, maar de kans is zeer groot dat er op korte termijn kerndoelen voor worden vastgesteld. Het thema zal een vaste plek moeten krijgen in het curriculum. Hoe kunnen scholen dat doen?

Implementatie digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid (digitale zelfredzaamheid) bij leerlingen (en docenten) is één van de ambities van het onderwijs. Logisch, want digitalisering en technologisering blijven toenemen. Dat vraagt om digitaal geletterde mensen. Scholen moeten leerlingen daarop voorbereiden.

Wanneer je leerlingen wilt klaarstomen voor hun toekomst, maak ze dan digitaal geletterd.

Allereerst moeten leerlingen op school voldoende digitaal vaardig zijn. Later moeten ze, tijdens een vervolgstudie en (toekomstig) beroep, met ICT-experts in gesprek kunnen gaan over de mogelijkheden en toepassing van digitale technologie

Alle leerlingen moeten lessen krijgen in digitale geletterdheid. Start daarmee in leerjaar 1. Laat de leerlingen gebruik maken van de faciliteiten van de school en/of van een eigen device.

De ervaring leert dat de implementatie van digitale geletterdheid beter slaagt wanneer men het als apart vak aanbiedt. Wanneer digitale geletterdheid bij andere vakken wordt ondergebracht (wordt geïntegreerd in de vakken), dan krijgt het meestal niet de gewenste prioriteit.

Om de implementatie van digitale geletterdheid te laten slagen, adviseren wij om het specifieke aandacht te geven.

Een apart vak of geïntegreerd bij andere vakken?

In de praktijk blijkt dat vakdocenten meestal weinig aandacht besteden aan digitale geletterdheid; het eigen vak staat voorop. Daardoor krijgt het niet de prioriteit die het nodig heeft. Digitale geletterdheid vraagt juist om een goede, gedegen en structurele aanpak.

Wij zien dat weinig docenten voldoende kennis en/of ervaring hebben hoe ze digitale geletterdheid in hun vak kunnen integreren.

Een reactie van een docent aardrijkskunde: “ICT vaardigheden gaan wij leerlingen niet leren. Het is belangrijk dat ze dit kunnen, echter er is geen tijd voor en wij gaan ze dat niet in onze lesuren leren. Wij ervaren het als zeer lastig om dat structureel in de lessen op te nemen. Maar het is zeker relevant en er moet wel een stevige basis komen.”

Wanneer digitale geletterdheid tóch over verschillende vakken wordt verspreid, moeten de verschillende domeinen en thema’s evenwichtig behandeld worden. Dat vereist veel afstemming en coördinatie.

Praktische adviezen en aandachtspunten

Hieronder een aantal belangrijke punten om van de implementatie van digitale geletterdheid een succes te maken.

1. Benoem een coördinator digitale geletterdheid, iemand die verantwoordelijk is voor de implementatie. Deze persoon ziet er op toe dat het leergebied wordt opgepakt en zorgt voor een goede in- en uitvoering.

2. Docenten die met de methode gaan werken dienen een docententraining te krijgen om de mogelijkheden van de methode te leren kennen.

3. Docenten moeten zich verdiepen in de lesstof van de methode, ze moeten boven de materie staan.

4. Leerlingen moeten over de benodigde middelen kunnen beschikken. Denk bijvoorbeeld aan een computerlokaal, mediatheek, E-lab of een eigen device.

5. Maak een implementatieplan.

6. Regelmatig bijeenkomsten bijwonen, bijvoorbeeld georganiseerd vanuit Kennisnet, Instruct of andere partijen. Laat je informeren en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.

7. Een methode (bijvoorbeeld DIGIT) aanschaffen. Dan is er een leerlijn met een volledig pakket waarin alle leerdoelen worden afgedekt.

Meer weten? Vraag hieronder kosteloos informatie en een proefabonnement aan.

Lees meer over actuele ontwikkelingen rondom digitale geletterdheid en andere methodes van Instruct.


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

 

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.