#

In gesprek met informaticadocent Paul van Dijk

Paul van Dijk (59) is nauw betrokken bij Fundament Informatica. Hij is één van onze hofleveranciers voor wat betreft het aanleveren van toetsvragen en opdrachten. Voor ons een reden om bij hem langs te gaan voor een interview.

We treffen Paul tijdens een tussenuur in zijn lokaal op de Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg. Wat direct opvalt zijn de klokken aan zijn muur. De wijzers van een klok draaien in tegengestelde richting. Ook de cijfers op de klok zijn tegengesteld. “Alles is het gevolg van afspraken”, volgens Paul. “Ook een binaire klok geeft de juiste tijd aan.

Paul is van oorsprong eerstegraads docent wiskunde. Heeft 20 jaar geleden via het Consortium Omscholing Docenten Informatica (CODI) zijn eerstegraads bevoegdheid voor informatica gehaald. Hij geeft met veel plezier beide vakken op zijn school SSG Nehalennia.

Paul vult zijn informaticalessen voornamelijk met praktische opdrachten. “Ik zit in een computerlokaal, de tijd die ik hier met een klas doorbreng wil ik nuttig besteden. Na de praktische opdrachten gaan de leerlingen in Fundament verder met de theorie.

Niet alleen halen, maar ook brengen. Informatica is zo’n mooi vak

Paul bedenkt veel praktische opdrachten. Hij doet dat samen met Harry van Breugel. Inmiddels is Harry met pensioen maar dat weerhoudt de heren niet om regelmatig met nieuwe opdrachten te komen. Paul ziet dat zijn leerlingen enthousiast reageren op de opdrachten. “En wat voor zijn leerlingen geldt, moet toch ook voor leerlingen op andere scholen gelden“, is zijn mening. Paul deelt dus graag. “Dat zouden andere docenten ook moeten doen. Niet alleen halen, maar ook brengen. Informatica is zo’n mooi vak.” Paul vindt dat Fundament goed in elkaar zit, maar de methode kan altijd praktischer. Hij hoopt dat zijn opdrachten hierbij helpen.

3i Workshops

De workshops van Fundament bieden wat Paul betreft veel toegevoegde waarde. Paul noemt ook de contacten met andere informaticadocenten die je er opdoet. “Als informaticadocent ben je vaak een eenmanssectie op je school. Het is prettig om met vakgenoten van gedachten te kunnen wisselen.

Toetsvragen en -opdrachten delen

Werk je met Fundament en heb je ook toetsmateriaal gemaakt? En wil je dit met ons en andere informaticadocenten in Nederland delen? Voor onze databank zijn wij op zoek naar toetsvragen en doen we graag een beroep op onze gebruikers. Wanneer aangeleverde vragen opgenomen worden, staat daar een vergoeding tegenover.

Mocht je hier meer over willen weten, verwijzen we je naar de volgende documenten:

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.