#

Examenprogramma 2019

Het examenprogramma 2019 betekent een grote vernieuwing voor het informatica onderwijs. Een vernieuwing die zeer welkom en nodig is. Instruct is er dan ook direct enthousiast op ingesprongen.  Met een team docenten hebben we lesmateriaal ontwikkeld voor het verplichte kernprogramma. Dit materiaal is verwerkt in de nieuwe Fundament leeromgeving. Deze omgeving zorgt voor een goede ondersteuning van de docent.

De basiskennis van het kernprogramma, is voor iedere havo/vwo bovenbouw leerling van belang. In vrijwel elk beroep heb je te maken met digitale componenten en dat wordt alleen maar meer. De brede toepasbaarheid van informatica maakt het vak zo interessant. Ons doel is om zoveel mogelijk informatica docenten goed geïnformeerd en geïnspireerd met het nieuwe examenprogramma aan de slag te laten gaan. De docent is bepalend voor hoe leerlingen het vak beleven. Vanuit een positieve beleving wordt het vak aantrekkelijker en zullen meer leerlingen in havo/vwo bovenbouw het vak informatica kiezen.

Voor docenten organiseert Instruct regelmatig workshops over de nieuwe onderdelen van het examenprogramma. Ook is er ieder jaar de 3i (Instruct informatica inspiratie) Docentendag. Een belangrijk element op deze dag is de uitreiking van de 3i Awards. De 3i Award gaat naar havo- of vwo-leerlingen met het beste profielwerkstuk met een belangrijke informatica-component. Zo motiveren we, naast de docenten, ook de leerlingen.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.