#

De nieuwe leerweg vmbo

Instruct is bezig met de ontwikkeling van het lesmateriaal voor het praktijkgerichte programma Informatietechnologie, een van de vijf programma’s van de nieuwe leerweg. In 2024 worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) namelijk samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Het doel van de vernieuwing is om leerlingen optimaal voor te bereiden op doorstroom naar mbo-4 opleidingen of havo. 

Praktijkgerichte programma’s voor de nieuwe leerweg

De volgende programma’s zijn in ontwikkeling voor deze nieuwe leerweg:
  • Technologie en Toepassing
  • Informatietechnologie
  • Zorg en Welzijn
  • Economie en Ondernemen
  • Dienstverlening en Producten

Informatietechnologie

InformatietechnologieInstruct is bezig met de ontwikkeling van het lesmateriaal voor het praktijkgerichte programma Informatietechnologie. Het examenprogramma bestaat uit zes onderdelen, waarvan de eerste drie voor alle praktijkgerichte programma’s gelijk zijn.

A. Praktijkgerichte vaardigheden
B. Systematisch werken
C. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
D. Werkvelden
E. Programmaspecifieke kennis en vaardigheden
F. Vraagstukken

In DIGIT-vo komt onderdeel A en onderdeel E beschikbaar.  Onderdeel A bevat onder andere de eindtermen: communiceren, informatievaardigheden en samenwerken. Onderdeel E bevat de volgende zaken:  gebruik maken van IT-hulpiddelen, werken met standaardtoepassingen als Word en PowerPoint, kennis hebben van beveiligingsmaatregelen, programmeren, mediaontwikkeling, gaming, virtual reality, kunstmatige intelligentie en big data.

Het volledige programma van Informatietechnologie kun je hier downloaden.

Wil je op de hoogte blijven?

Meld je hier aan om informatie te ontvangen.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.