#

Investeer in digitale geletterdheid

NLdigital benadrukt in een brief aan informateur Hamer dat de implementatie van digitale geletterdheid in het onderwijssysteem moet versnellen. De branchevereniging stelt dat de digitale sector fundamenteel is voor economisch herstel na de coronacrisis. Het nieuwe kabinet moet daarom nu investeren in digitale kennis en vaardigheden van kinderen.

Digitale geletterdheid in het onderwijs

Het vak digitale geletterdheid is nu de dag net zo belangrijk is als de vakken taal en rekenen. “Digitale vaardigheden moeten nu in het curriculum. Dit jaar. Het moet prioriteit zijn van het nieuwe kabinet.”, vertelt Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital. De maatschappelijke en economische toekomst is digitaal. Het is dan ook van cruciaal belang dat de invoering van digitale geletterdheid in het primair en het voortgezet onderwijs aangepakt en vervroegd worden.

Essentieel voor economisch herstel

In de brief aan informateur Hamer wordt er gesproken over de middelen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld om de ergste economische klappen op te vangen tijdens de coronacrisis. Deze middelen zijn essentieel gebleken voor het behoud van de economische basis. Om die reden heeft NLdigital namens de digitale sector vier adviezen geschreven om blijvend bij te dragen aan het herstel van de economie na de coronacrisis.

Dringend advies: investeer in digitale geletterdheid

Als vertegenwoordiger van de digitale sector heeft NLdigital vier adviezen uitgeschreven waarin het kabinet zal moeten blijven investeren. Het eerste advies luidt: “Investeer in digitale kennis en daarmee in de toekomst van onze kinderen en beroepsbevolking”. Digitale geletterdheid in het curriculum geeft alle schoolgaande kinderen de mogelijkheid om zich verder digitaal te ontwikkelen en onderdeel te worden van een digitale toekomst. In hun toekomstige beroep zullen zij hier in meer of mindere mate mee te maken krijgen. Met de invoering van dit advies hoopt NLdigital, binnen de digitale sector, gelijke kansen en gelijke toegang aan iedereen te kunnen bieden.

Voor de overige adviezen kun je de volledige brief hier nalezen:

Brief aan informateur Hamer


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.