#

Meer digitale geletterdheid in het onderwijs

Heel Nederland moest door corona noodgedwongen in lockdown met als gevolg dat scholen digitaal afstandsonderwijs moesten bieden. Uit het rapport ‘Praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid’ van het SLO blijkt dat dat basisscholen en middelbare scholen zich in coronatijd positief hebben ontwikkeld. Tegelijkertijd concluderen zij dat de ongelijkheid in digitale vaardigheden is toegenomen. Digitale geletterdheid is noodzakelijk.

Wat is digitale geletterdheid?

Digitale geletterdheid in het onderwijsDigitale geletterdheid omvat alle vaardigheden die je nodig hebt om je op eigen kracht in de digitale samenleving staande te houden en jezelf te ontwikkelen. Van informatievaardigheden, tot je veilig kunnen bewegen op internet. Van Computational thinking en programmeren tot mediawijsheid en ict-basisvaardigheden.

Digitale geletterdheid (digitale zelfredzaamheid) bij leerlingen (en docenten) is één van de ambities van het onderwijs. Logisch, want digitalisering en technologisering blijven toenemen. Dat vraagt om digitaal geletterde mensen.

Scholen moeten leerlingen daarop voorbereiden. Het is dan ook van cruciaal belang dat de invoering van digitale geletterdheid in het primair en het voortgezet onderwijs aangepakt en vervroegd worden.

Ontwikkeling tijdens lockdown

Het onderwijs in Nederland is tijdens de lockdown overgeschakeld naar digitaal afstandsonderwijs. Onderwijsexperts hebben onderzoek gedaan naar de digitale vaardigheden van voor, tijdens en na de lockdown. De inzichten en aanbevelingen over digitale geletterdheid tijdens de coronaperiode staan in het rapport  ‘Praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid’Enkele aanbevelingen:

  • Leerlingen moeten over een basisniveau beschikken om adequaat te functioneren in de schoolsituatie. Breng nu in kaart welke basis nodig is voor leerlingen en aan welke digitale vaardigheden gewerkt moet worden.
  • Docenten vervullen een voorbeeldfunctie en kunnen hun vaardigheden aan leerlingen leren. Het gaat niet alleen om instrumentele ict-vaardigheden, maar juist ook om digitale etiquette en omgangsvormen. Belangrijk hierbij is dat de school dit gedrag wenselijk vindt en er leiding en begeleiding in geeft.
  • Voeg digitale geletterdheid toe aan de beleidsagenda’s voor gelijke kansen. Het is van belang om oog te hebben voor leerlingen die over weinig digitale vaardigheden beschikken. Digitale geletterdheid is fundamenteel om te kunnen functioneren in de maatschappij.
  • Om leerlingen beter te begrijpen en te kunnen ondersteunen is het van belang de relatie tussen executieve vaardigheden en online onderwijs nader te onderzoeken, gezien toekomstige varianten van blended learning en flexibel onderwijs.

Aan de slag met digitale geletterdheid

NLdigital heeft begint dit jaar, namens de digitale sector, vier adviezen uitgeschreven in een brandbrief waarin het kabinet zal moeten blijven investeren. Het eerste advies luidt: “Investeer in digitale kennis en daarmee in de toekomst van onze kinderen en beroepsbevolking”. Digitale geletterdheid in het curriculum geeft alle schoolgaande kinderen de mogelijkheid om zich verder digitaal te ontwikkelen en onderdeel te worden van een digitale toekomst. In hun toekomstige beroep zullen zij hier in meer of mindere mate mee te maken krijgen. Met de invoering van dit advies hoopt NLdigital, binnen de digitale sector, gelijke kansen en gelijke toegang aan iedereen te kunnen bieden.

Download de gratis whitepapers voor adviezen en implementatietips zodat jij met je school alvast aan de slag kan met digitale geletterdheid.

DIGITALE GELETTERDHEID VOOR HET PO

DIGITALE GELETTERDHEID VOOR HET VO


Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Volg ons op Linkedin en Twitter.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.