#

Terugblik workshop PTA

Het maken van een PTA voor informatica volgens het nieuwe examenprogramma is een behoorlijke uitdaging. Daarom organiseerde Instruct op 8 mei een PTA workshop.

Veel ruimte voor praktijk

We begonnen de middag met een inventarisatie van de ideeën en vragen van de deelnemers. De grootste vraag bleek te gaan over de zwaarte van het kernprogramma. Is het kernprogramma niet heel theoretisch? En heb ik nog wel genoeg tijd voor boeiende projecten?

Instruct heeft een gedetailleerd overzicht gemaakt van de mogelijkheden die je als docent hebt wat betreft de invulling van het kernprogramma. De conclusie daarvan is: je hebt heel veel vrijheid! Het is geen enkel probleem als je je programma (bijna) volledig wilt opbouwen uit praktijkopdrachten en projecten. En het is ook heel goed mogelijk om de diepte in te gaan met interessante theorie en met leuke lesvormen.

Binnen het nieuwe examenprogramma kun je diverse leerroutes maken en zijn er veel mogelijkheden tot verdieping en verbreding. Fundament biedt dat allemaal. Het is dan wel belangrijk om per onderwerp goede keuzes te maken: alles doen is geen optie. Vraag je af: hoe diepgaand wil ik dit onderwerp behandelen, welke vorm kies ik en wat is daarbij passende toetsing?

Wegwijs in alle mogelijkheden

Om je wegwijs te maken in alle mogelijkheden hebben we voor docenten per subdomein een hoofdstuk toegevoegd waarin wordt opgesomd wat je minimaal moet behandelen, welke verdieping en verbreding mogelijk is, de bijbehorende studielast en heel verschillende manieren om de stof te behandelen en te toetsen.

Tijdens de workshop bespraken we welke typen PTA’s er mogelijk zijn, van theorie- tot praktijkgericht. Er was daarbij aandacht voor vragen als:

  • Wat zijn goede startonderwerpen?
  • Welke domeinen zijn handig of noodzakelijk om aan elkaar te koppelen?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor verdieping en projecten?
  • Wat is de moeilijkheidsgraad?
  • Welke keuzedomeinen zijn gekoppeld aan welke kerndomeinen?

Ontvang alle informatie

De workshop was een inspirerende bijeenkomst waarin de deelnemers op heel verschillende manieren uitkwamen om een boeiend en werkbaar PTA op te stellen. Na afloop van de workshop had vrijwel iedereen zijn of haar PTA rond.

Als je alle informatie wilt ontvangen om een goed PTA op te kunnen stellen of interesse hebt in onze voorbeeld-PTA’s, neem dan contact met ons op via [email protected]. We sturen je dan het materiaal van de workshop toe.

Wil jij ook geïnspireerd raken tijdens een van onze workshops? Houd de Academy agenda op deze website en de diverse mailings die verzonden worden in de gaten en meld je aan.

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.