#

Vernieuw dit schooljaar nog! 4 Tips

Waarom wachten met het updaten van het leer- en onderwijsplan tot de kerndoelen en eindtermen integraal vernieuwd zijn en verplicht worden? Het SLO geeft 4 tips om daar nu al mee aan de slag te gaan.

1. Investeer in voldoende kennis over curriculumontwikkeling

Nederlandse scholen hebben in vergelijking met omringende landen opvallend veel vrijheid om het leer- en onderwijsplan gericht naar hun hand te zetten. Schoolteams hebben de ruimte om te kiezen welke doorlopende leerlijnen worden aangeboden, welke lesmaterialen er worden gehanteerd en hoe de ontwikkeling van leerlingen wordt ondersteund en in beeld gebracht. Dit vraagt veel ontwerpend vermogen van leraren en schoolleiding. Lees hier meer over Curriculumontwikkeling.

2. Initieer het gesprek op school 

Als vertrekpunt voor een herontwerp van het leer- en onderwijsplan gelden: 

  • De eigen beelden van het team van de huidige onderwijspraktijk (wat er al is en loopt). 
  • De landelijke inkadering (wat moet en wat mag). 
  • De speerpunten in de school (waar de school voor staat en zich mee profileert) en 
  • De inhoudelijke raakpunten van de leergebieden, om te komen tot een meer samenhangend onderwijsaanbod voor de leerling (een raakpunt kunstvakken en natuurkunde kan bijvoorbeeld leiden tot een gemeenschappelijk project). 

3. Bepaal de tijdlijn van de ontwikkeling

Ga je aan de slag met het verbeteren, vernieuwen of veranderen van (onderdelen van) het leer- en onderwijsplan van de school? Er zijn verschillende activiteiten waarmee je een ontwikkelproces kunt starten. Welke hierbij nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de vragen die het schoolteam heeft. Het SLO heeft ontwikkelkaarten samengesteld die je helpen bij het toewerken naar een tijdlijn met activiteiten die je met het schoolteam onder handen wilt nemen.

vernieuw leer- en onderwijsplan

Bron: SLO

4. Kijk eerst eens naar digitale geletterdheid en burgerschap 

Curriculum.nu heeft voorstellen ontwikkeld voor de nieuwe leergebieden digitale geletterdheid en burgerschap. Echter, gelden voor die gebieden momenteel geen verplichte kerndoelen; wel zijn er voorbeeldmatige leerlijnen en materialen beschikbaar. Breng in kaart wat je school hieraan al doet binnen het huidige leer- en onderwijsplan, en vergelijk dat met de visie en uitwerkingen van de ontwikkelteams. 

Bron: SLO Didactief special 2019


Meer informatie over digitale geletterdheid

Veel scholen zijn druk bezig de 21st century skills in hun onderwijs te integreren. Maar hoe doe je dat specifiek met het onderdeel digitale vaardigheden? Hoe maak je jouw leerlingen digitaal geletterd? Met DIGIT maak je leerlingen digitaal geletterd volgens alle competenties die beschreven zijn in diverse rapporten over digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Daarnaast sluit DIGIT aan op de komende curriculum-wijziging, met als toevoeging digitale geletterdheid als nieuw leergebied. DIGIT is een volledige online methode voor het aanleren van alle  digivaardigheden waarmee je leerlingen direct voorziet in een stukje digitale zelfredzaamheid die ze goed kunnen gebruiken bij de start in de onderbouw.

Vraag hier kosteloos meer informatie en een proeflicentie aan.

Onderwijsminister Arie Slob

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.