#

Weinig aandacht voor digitale vaardigheden in huidig onderwijsprogramma

In het huidige curriculum wordt er nog te weinig aandacht besteed aan de digitale wereld waarin we leven. Ook andere zaken als burgerschap, duurzaamheid  en het ‘belang van nationale symbolen’ mogen meer benadrukt worden.  De Tweede Kamer buigt zich over een nieuw onderwijsprogramma, dat in 2023 moet worden ingevoerd. Hierin krijgt digitale geletterdheid een prominentere plaats.

Herziening onderwijsprogramma

Al jaren wordt er gestreden voor een herziening van het huidige onderwijsprogramma op basis- en middelbare scholen. Onderwijsminister Arie Slob noemt het huidige curriculum ‘versnipperd’, ‘deels verouderd’ en ‘erg vol’. Bepaalde onderwerpen zijn vergeten,  terwijl andere onderwerpen dubbel behandeld worden. Op basis van een voorstel van Curriculum.nu heeft de Onderwijsminister een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Als de Kamer instemt, zal het nieuwe onderwijsprogramma per 2023 ingaan voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Voorstel Slob

Onderwijsminister Arie Slob

Bron: Otar.nl

De belangrijkste inhoudelijke veranderingen aan het onderwijsprogramma die Onderwijsminister Slob voorstelt zijn meer aandacht voor digitale vaardigheden en het ‘belang van nationale symbolen’,  burgerschap en duurzaamheid.

 

Een meer organisatorische wijziging is de extra ruimte van 30 procent die individuele scholen krijgen. ‘Veel scholen ervaren een gebrek aan vrije ruimte’, licht een woordvoerder toe. Die scholen zullen blij zijn met deze extra ruimte binnen het curriculum.

Wat vinden leraren hiervan?

De reacties zijn wisselend. Geschiedenisleraar en medebedenker van het curriculum, ziet er de voordelen van in: ‘Door de vrije ruimte is er voor mij meer tijd om aandacht te besteden aan actualiteiten, zoals herdenkingen, en hier substantieel iets mee te doen. Dat lukt nu nauwelijks.’ De huidige kerndoelen zijn vaak onduidelijk, waardoor leraren gedwongen zijn zich te verbinden aan methoden. ‘Dan zitten je lessen vierkant vol. Met de vrije ruimte kun je als docent aandacht besteden aan onderwerpen waar meer je eigen passie ligt. Dit geeft weer meer werkplezier’.

Een woordvoerder van VOinActie, vindt de cijfers verwarrend en wijst er op dat veel scholen nu al veel vrije ruimte nemen. Hoeveel, verschilt per niveau, school en vak. Het is dus vreemd om één lijn te trekken. Ook is haar nog niet duidelijk welk probleem het nieuwe curriculum gaat oplossen. ‘Het onderwijs zit in zo’n crisis, dat we ons moeten afvragen of meegaan met onze tijd wel aan de orde is. ‘Misschien zelfs integendeel’. Het gaat volgens haar al mis bij de basisvaardigheden, zoals het begrijpen van een simpele tekst.

Wat betekent dit voor de werkdruk?

Ondanks dat het verlagen van werkdruk geen doel is van het nieuwe onderwijsprogramma, toch is hier wel over nagedacht vertelt een woordvoerder van Curriculum.nu: ‘Met duidelijke kerndoelen kan je als leraar beter kiezen wat je wel en niet doet, en dat geeft rust’.  Maar de vicevoorzitter bij de Algemene Onderwijsbond, is het daar niet mee eens. ‘Voor het invullen van de vrije ruimte zouden leraren genoeg tijd moeten hebben om hierover na te denken, maar dan moet om te beginnen de werkdruk omlaag.’ Volgens hem moet we eerst investeren in het onderwijs, voordat we overgaan tot plannen uitvoeren.

Bron: Volkskrant.nl


Meer informatie over de methode DIGIT

Veel scholen zijn druk bezig de 21st century skills in hun onderwijs te integreren. Maar hoe doe je dat specifiek met het onderdeel digitale vaardigheden? Hoe maak je jouw leerlingen digitaal geletterd? Met DIGIT maak je leerlingen digitaal geletterd volgens alle competenties die beschreven zijn in diverse rapporten over digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Daarnaast sluit DIGIT aan op de komende curriculum-wijziging, met als toevoeging digitale geletterdheid als nieuw leergebied. DIGIT is een volledige online methode voor het aanleren van alle  digivaardigheden waarmee je leerlingen direct voorziet in een stukje digitale zelfredzaamheid die ze goed kunnen gebruiken bij de start in de onderbouw.

Vraag hier kosteloos meer informatie en een proeflicentie aan.

Onderwijsminister Arie Slob

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.