#

Een masterplan voor digitale geletterdheid en burgerschap

Minister Wiersma (PO en VO) heeft aangekondigd met een masterplan te komen om leerlingen digitale geletterdheid en burgerschap versneld aan te leren. Ook krijgen leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs versneld les in taal en rekenen. De fundamentele basiskennis ontbreekt namelijk bij velen, dit terwijl leerlingen deze voor de rest van hun leven zo hard nodig hebben.  

Een masterplan

Teveel leerlingen beschikken nog over onvoldoende digitale vaardigheden en/of hebben moeite met lezen, schrijven en rekenen. Hiermee wordt de kans om volwaardig mee te kunnen te doen in een (digitale) samenleving ze ontnomen. Om een stevige start te maken, kunnen scholen komend schooljaar ondersteuning krijgen van basisteams. Dit geeft docenten de ruimte om een duidelijke focus aan te brengen in hun werk. En leerlingen leren zo de basis die ze hard nodig hebben in de rest van hun leven.

“We gaan leraren en schoolleiders beter en gerichter helpen om leerlingen vooruit te helpen. Dit is geen kwestie meer van werk, maar van meer focus. Laten we nú met elkaar de trend keren.”, aldus minister Wiersma.

Extra ondersteuning voor digitale geletterdheid

Nieuewe leerdoelen curriculum.nuEr zijn zo’n 500 scholen die op korte termijn extra geld ontvangen om de vaardigheden van digitale geletterdheid te verbeteren. De financiële ondersteuning is ook ter verbetering van de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap. Scholen staan er niet alleen voor. Voor scholen met personeelstekort is er hulp van buitenaf. Een hulpteam van experts komt naar school om samen met het lerarenteam een plan op maat uit te voeren. Hiermee worden tienduizenden leerlingen geholpen.

Onderwijsakkoord

Dit kabinet trekt jaarlijks 1 miljard euro uit om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, zoals het op orde brengen van de basisvaardigheden. In april is een Onderwijsakkoord gesloten met de vakbonden en de PO-raad en VO-raad, waarin jaarlijks 1,5 miljard euro wordt geïnvesteerd in leraren, schoolleiders en ander personeel. Download hier de ‘Kamerbrief over Masterplan basisvaardigheden’.

BronRijksoverheid

Meer over digitale geletterdheid in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vind je hier:

DIGIT-po voor het primair onderwijs

DIGIT-vo voor het voortgezet onderwijs

Instruct

Instruct is meer dan een uitgeverij. Wij zijn een betrouwbare, betrokken partner in educatie.